SK » Posolstvá»


Zachovávaj pevne Moje Zákony

26. máj 1994

Pokoj s tebou. Povedz Mi tieto slová:

Môj Ježišu,
ty si jediná Láska môjho srdca,
jediná Nádej môjho života,
jediné Svetlo mojej duše,
preto zostaň so mnou, Kriste.

Premáha ma moja vina
a zarmucujú ma moje hriechy,
príď a osloboď ma
od všetkých mojich vín,
nepredlžuj Svoje mlčanie,
príď a obnov ma,
prebuď ma Svojou Múdrosťou
a daj Svojmu Svätému Duchu
vládnuť nado mnou.
Amen

Povedz Mi to teraz s dôverou. Stojím pred tebou, Svoju Ruku na tebe. Je mi ťa ľúto. Zachovávaj Moje Zákony pevne vo svojom srdci a nestrachuj sa, keď Ma vidíš prichádzať s lukom a šípmi. Moja paža ešte musí v tebe roztrieštiť niekoľko kameňov. Poď a píš so svojím Spasiteľom. Neboj sa. Som to Ja, Ježiš Kristus, tvoje Bohatstvo ic.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved