SK » Posolstvá»


Staneš sa kópiou Mňa Samého

10. júl 1994

pokoj s tebou; nech sú modlitby tvojím denným chlebom; nech ony napĺňajú tvoje ústa, veľmi rád ich počúvam; som Chlieb tvojho života, hovor:

Pán Nebies, 
posväcuj moju dušu,
miesto Tvojho príbytku,
aby si Ty, môj Kráľ, bol oslávený; 
korunuj moju dušu svätosťou,  
aby som sa v Tvojom Božstve 
mohla stať dedičkou Tvojho Kráľovstva
a Tvojej Slávy;

sľubujem, že položím svoj život 
za svojich bratov a sestry, 
a stanem sa súčasťou Tvojho Plánu Spásy; 
Stvoriteľu, som Tvojou, 
Ježišu Kriste, som Tvojou, 
Duchu Svätý, som Tvojou; 
amen;

tvoj príbytok je v Nás, Najsvätejšej Trojici; Ecclesia ožije;

dcéra, miluj Ma a budeš žiť; jedz Ma a budeš rásť vo Mne; pi Ma a ožiješ; keď budeš robiť tieto veci, staneš sa kópiou Mňa Samého: svojho Božského Boha;

žiačka, milujem ťa a žehnám ti; Ježiš je Moje Meno; prijmi Môj PokojChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved