SK » Posolstvá»


Ste ratolesti Najvyššieho
Už čoskoro bude počuť poľnica šiesteho anjela

22. júl 1994

(Ostrov Patmos)

Pane, zachráň slabých a spas úbohých tohto sveta.

Pokoj s tebou. Milosť je s tebou.

Dcéra, neustále vychádzajú vzdychy z Môjho Srdca. Pokorní, úbohí a nevinní Ma počuli a sú tešitelia Tešiteľa. Verná-Láska je medzi vami, ale nie každý Ma vidí. Vkladám celé Svoje Srdce do tohto Chválospevu Lásky,1 vkladám celé Svoje Srdce do piesne z lásky k vám všetkým, dobrým či skazeným. Prišiel som kvôli vám ako žobrák a ak váš Boh kríva okolo vás a okoloidúci Ma nespoznávajú, je to preto, že som pokrytý krvou a pľuvancami tejto generácie žijúcej v neprávosti a hriechu ....

Ó zem, tak pošpinená! Prestali ste byť .... váš Boh k vám prišiel, ale nepoznali ste Ho. Nepočuli ste? Som Božstvo a vo Svojom Božstve vás chcem spasiť, aby ste sa aj vy mohli pripojiť k Mojim svätým. Ale aj napriek Mojej ponuke mnohí z Mojich detí nechcú ľutovať, ani nie sú ochotní vzdať sa svojich hriechov, tých hriechov, ktoré ich pripútavajú ku všetkému, čo nie som Ja. Moja Duša je plná vzdychov. Áno, povedz, dcéra, že Moje rúcho je nasiaknuté Mojou Krvou.

Počuj Ma: dnes rovnako ako včera je Najsvätejší opľuvávaný, bičovaný všetkými, ktorí idú okolo. Po Mojom Svätom Kríži, Nástroji vašej spásy, človek denne šliape ... ach ... žalostne trpím .... Dnes som otvoril Svoje nebeské zásoby, aby som vás živil hojnosťou. Budujem cestu, aby som vás všetkých viedol do neba.

Povedal som: "Aj keď sa toto pokolenie tak ochotne vrhlo k nohám Satana, Ja, Svätý, nikdy nezabudnem na pamiatku vášho stvorenia, a ako pri spomienke na tento okamih Môj Otec prelieval slzy radosti. Preto sa nebudem nečinne prizerať, ako sa ratolesť Môjho Otca mení v obrysy Môjho Nepriateľa. Nepriateľ môže byť príťažlivý, ale je smrtiaci, zatiaľ čo to, čo Ja vám môžem ponúknuť, vás povedie k vášmu božstvu a späť do Náručia vášho Otca.

Pokolenie, v spánku si bolo zajaté a ochromené Mojím Nepriateľom. Jeho klamstvá, ktoré ťa obklopovali, ťa omámili a tvoja pamäť upadla do zabudnutia, klesla do temnoty,2 ale Ja, tvoj Boh, ti hovorím:

Synovia! Dcéry! Ste ratolesti Najvyššieho! Pochádzate od Zvrchovanosti a Jasnosti, oh, poďte! Patríte Nám!3 Patríte Nebu .... máte Kráľovský Pôvod, tak prečo, prečo načúvate Šelme? Ste požehnaní k Nášmu Obrazu, nie k obrazu Šelmy! Všetci máte kráčať do sál domu Mocného, preto Mi dovoľte zahaliť vás Svojou Žiarou. Otvorte svoje srdcia a Ja vás zachránim!

Dovoľte Mi vstúpiť do Svojho príbytku4 aby som ho mohol skrášliť, a keď tak urobím, vrhnem vás, ako sa vrhá sieť, do tejto púšte a do tohto údolia smrti, aby ste kričali v Mojom Mene: "Láska sa vracia. Deň Pána je blízko, bližšie, ako si myslíte! Ľutujte! Ľutujte a buďte radi, už čoskoro bude počuť poľnicu šiesteho anjela, aby sa splnilo Božie varovanie. Ponáhľajte sa a ľutujte, aby ste získali na čelo Baránkovu Pečať." To budete hovoriť. Budete Mojím Trónom a Ja predmetom vašich chvál a pred očami Svojho Nepriateľa vám dám statočné srdce, aby ste zvíťazili nad ním a jeho nasledovníkmi v tejto bitke konca Časov.

To je pre túto chvíľu všetko, dcéra. Žehnám ťa a každého, kto je s tebou. Moje Meno je:

Amen


1 Pravý Život v Bohu
2 náhle Pán pozdvihol Svoj Hlas a povedal
3 Najsvätejšej Trojici
4 naše srdciaChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved