SK » Posolstvá»


Prestaň sa cítiť previnilo

19. júl 1994

(Rhodos)

Pane?

Ja Som.

Dovoľ Mi byť s tebou.1 Napriam svoje srdce a jednaj v súlade s Mojím Srdcom. Som prítomný.

Cítim, že som v tomto závode ďaleko za Tebou
a už Ťa skoro strácam z očí.
Som snáď prekážkou v Tvojom božskom pláne?
Som pomalá? Som neverná?
Vzdávam poctu svetským veciam?

Ach, si slabá, ale Môj Plán sa v tebe uskutoční pre tvoju žízeň po Mne. Zostaň malá, aby každý okolo teba postrehol Moju Veľkosť .... urob všetko, čo môžeš a Ja urobím, čo zostáva.

Daj mi teraz uistenie z Biblie, prosím.

Dobre, otvor teda Bibliu.2 Áno, dychtivo prijímaj Moje Slovo. Je to tvoja strava a udržiava ťa nažive.

Vassula, Moje Srdce krváca, keď ťa vidím smutnú .... vnímaj Moju bolesť .... chcem, aby si prežívala Môj Pokoj a Moju Radosť. Netráp sa a nerozčuľuj kvôli veciam, ktoré nemajú trvanie! Teraz, kvôli Mne, choď do kostola Svätého Juraja a modli sa ruženec. Chcem, aby si zložila svoju nádej vo Mňa, pretože Ja Som bohatý šťastím. A tiež štedrý v jeho rozdávaní. Zhromaždi všetko dobré odo Mňa a naplň svoju dušu odo Mňa, pretože Ja Som Zdroj tvojho šťastia. Ja mám jedinú pravú Radosť a Život, ktorý trvá a je reálny. Opri sa o Môj Súcit a prestaň sa cítiť previnilo. Už som ti odpustil. Pamätaj, aj keď už si urobila pokrok, ešte stále sa učíš a stále si Moja žiačka.

Avšak nie najlepšia.

Nie, ale milujem ťa. Posilním ťa, žiačka, drž sa Ma. Ja, Ježiš, ti pomôžem ic.


1 pri diktovaní
2 otvorila som ju a čítalaChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved