SK » Posolstvá»


Nikdy pre Mňa nemôžeš svedčiť bez toho, aby si bola prenasledovaná

13. január 1995

Pane, myslíš, že som hovorila váhavo? Vypočítala som Tvoje divy tak, ako si to po mne žiadal? Ježišu?

Ja Som. Maličká, dávam ti Svoj Pokoj!

Nikdy si nerob starosti, keď ti zatvoria dvere pred nosom. Ja som s tebou, netráp sa, Moje dieťa. Nikdy pre Mňa nemôžeš svedčiť bez toho, aby si bola prenasledovaná Nič z toho, čo robíš, aj keby sa to zdalo malé a slabé, nepríde nazmar. Stopa, ktorú zanechávaš, bude označená a od tej chvíle je to Moje Dielo. Preto odvahu, maličká, Ja som vždy s tebou .... takú priazeň ti preukazuje Môj Otec

Čo budeme robiť dnes?

Modli sa, píš a uctievaj Ma, ale pritom nikdy nezanedbávaj povinnosti svojej domácnosti, ktoré aj pre Mňa majú svoj pôvab. To chcem od teba. Dám ti silu, aby si Ma mohla ctiť konaním všetkých týchto vecí, tak teraz píšme!Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved