SK » Posolstvá»


Pokora a láska sú kľúče k jednote

15. jún 1995

Tvoje Slovo, môj Kráľu,
je hojivý balzam,
keď môj život znamenal menej ako hlina,
Tvoje Slovo zaznelo v mojom uchu
a neviditeľné sa rýchlo stalo viditeľným
a ako svet, ktorý som nepoznala,
ako svetlo, ktoré nepozná slepý,
všetko naraz žiarilo jasavým svetlom.
Ako jasne žiariace hviezdy,
ktoré v noci osvecujú nebesia,
Tvoje Slovo mi dalo zrak,
aby som vstúpila do Tvojho Tajomstva.
Zvelebujem Ťa, môj Pane,
že Tvoja Láska je teraz viditeľná
pred mojimi očami a vedie moju dušu,
aby žila verná Tebe na veky vekov.

Áno! Vstúp do tajomstva Môjho Srdca a prijmi Môj Pokoj.

Kvetina, nikdy svoj čas na písanie nemárni inými vecami. Máš celý deň a budem potešený, keď ku Mne prídeš v rozjímaní. Pamätaj si: láska je vždy trpezlivá, tak buď tiež trpezlivá. Neutekaj odo Mňa, ako si to robila v týchto dňoch .... láska, skutočná láska, vydrží skúšky, prekážky a nezdary. Maj Ma na prvom mieste a nad všetkým. Evanjelizuj s láskou pre Lásku a oslavuj Ma. Odmietaj, Moje dieťa, všetko, čo vedie ku zlu a ponor sa do všetkého, čo je dobré a sväté a čo ťa povedie do večného života. Ja som Svätý a Boh ....1

- planiem túžbou ....

Akú túžbou, Pane?

Vidieť Svoju Cirkev zjednotenú a jednu .... modli sa o jednotu a nenačúvaj tým, ktorí jednotu nechcú. Rozdeľovateľ ich drží každého zvlášť a agresívnych v duchu. Každý, kto úprimne a z celého srdca nepracuje pre jednotu, vážne zarmucuje Môjho Svätého Ducha. Úpenlivo prosím všetkých, ktorí sa schádzajú, aby viedli Moju Cirkev k jednote, aby vtlačili do svojej mysle tieto slová:

pokora a láska

Pokora a láska sú kľúče k jednote. K jednote ich nepovedú ani výrečnosť reči, ani dĺžka diskusií, ani ich vzájomné udeľovanie cien nepovedú Moju Cirkev v jednu. Všetky tieto veci Ma unavujú .... skaza a trosky prenikli do Mojej Svätyne, tak aké ceny si môžu medzi sebou vymieňať? Kde je ich česť?

Skloňte sa aby ste videli Moju Vôľu, stíšte svoj hlas, aby ste počuli Spásu, ktorá k vám hovorí z výšin slávy. Vaše obrátenie spôsobí, že vaše srdce Ma počuje a povedie Moju Cirkev k jednote, spojí Moje Telo. Žiara Pravdy spôsobí, že sa opäť stanete príjemnou vôňou a umožníte každému považovať sa za časť jediného tela. Zdieľanie spôsobí, že povediete všetkých, aby si boli navzájom bližší. Preto sa potrebujete zmeniť aj vo svojom srdci a nechať srdce po svojom obrátení rozkvitnúť.

Keď to urobíte a do čista raz obmyjete svoje srdce od svojho hriechu, Ja rozhojním Svoje lieky a úplne vás uzdravím. Dám vám rásť duchovne, čo privedie zvyšok Môjho tvorstva pod vašu strechu.

Ak vy, ktorí ste prestali existovať, dovolíte Môjmu Svätému Duchu, Darcovi Života, aby vás upútal, privediem vaše srdce k duchovnej revolúcii lásky, akú vaša doba nevidela ....

Ach .... dcéra, modli sa za dom Východu a Západu, aby sa spojili ako dve ruky zopäté k modlitbe, pár rúk, ako je to krásne, keď spojené spoločne mieria k nebu v modlitbe. Nech tieto dve Ruky, patriace tomu istému telu, pracujú spoločne a zdieľajú svoje možnosti a zdroje .... nech Ma tieto dve Ruky spoločne pozdvihnú, ach .... kedy Ma tieto Ruky Môjho Tela zdvihnú nad Oltár, držiac Ma spoločne?2

Ó poďte! Nechcem dlhé diskusie, každý, kto chce byť prvý a najlepší medzi vami, musí byť sluhom všetkých. Ja som tu! Pozrite na seba! Tu sú nekonečné poklady Môjho Srdca, tak nehovorte: "Kde, kde môžem nájsť odpoveď?" Vyzbrojte sa týmto pokladom Môjho Srdca a privediete dohromady tých, ktorí boli odvedení na scestie a budem im všetkým kraľovať a vy venujete poklad Môjho Svätého Srdca celému svetu.

- A ty, dcéra, dávaš Mi svoj čas, a to Ma teší a ctí. Miluješ Ma, a to Mi robí radosť a oslavuje Ma to. Túžiš po Mne, a to Ma uchvacuje. Čo si Mi dala zo svojho srdca, dostaneš späť z Môjho Trónu. Moja milosť je s tebou a Moja Ruka na tvojich rukách .... zostaň vo Mne. Milujem ťa a Otec ťa miluje pre tvoju lásku ku Mne.

Milujem ťa, Láska ....

Uzdravím oveľa viac ľudí týmito posolstvami. Rob svoj diel, Moja Vassula, a Ja dokončím tvoju prácu vo Svojom Božstve. Poď, budem s tebou, keď konáš svoje ďalšie malé povinnosti.3

Ja, Ježiš, ťa milujem, máš Moje požehnanie.


1 zrazu Pán prestal a iným tónom hlasu, ako človek, ktorý chce niekomu zveriť tajomstvo, pokračoval
2 Kristus mieni pri Svätej Omši, pri konsekrácii Jeho Tela
3 domáce práceChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved