SK » Posolstvá»


Aké súženie Mi pripravuješ, generácia

30. máj 1995

(Betlehem)

Vassula, som s tebou a všetko, čo žiadam, je láska.

Povedz im, nech všetci pochopia, že láska je cestou do neba, láska dobýva srdcia a zväčšuje Moje Kráľovstvo. Láska je kľúčom ku skončeniu ich Odpadlíctva. Láska je vám dávaná zadarmo. Proste o tento dar lásky a dám vám ho. Téma Mojej Lásky1 je dané všetkým národom a tí, ktorí ho chcú počuť, počujú ho.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, ale robte to s láskou. Otvorte svoje srdcia, a Ja ich uzdravím. Odplácejte zlo láskou, hľadajte dobro a Dobrota zhora vám odpovie a pretvorí vás k Našej podobe. Poznám všetky veci, a všetky veci pozorujem a to, čo vidím v tomto pokolení, sa nezhoduje s Našou podobou. Spupnosť, násilie, chamtivosť, vystatovačnosť, skazenosť, ktorá prevyšuje skazenosť démonov, vzbura proti Mne a všetkému, čo je sväté, a všetky neresti, ktoré môžu zničiť vašu dušu, to praktizuje väčšina tejto generácie. Každý spôsob zlého konania je hriech .... pozdvihnite oči a dychtivo Ma hľadajte a nestaňte sa obeťami krásy sveta, pretože uctievanie tohto druhu krásy je príčinou tolikerého zla.

Aby ste svojej skazenosti nasadili korunu, vyšperkovali ste svoj plán do podoby šelmy a spolu,2 generácia, spáchate svoj zločin:

zrušíte Moju Večnú Obeť
a na  jej miesto dosadíte zlovestnú ohavnosť.

Nepočuli ste: "Keď sa spravodlivý odvráti od spravodlivosti, aby spáchal hriech, a zomrie za to, zomrie za zlo, ktorého sa dopustil. Keď sa však bezbožný odvráti od hriechu a koná podľa práva a spravodlivosti, zaslúži si, aby žil. Rozhodol sa zriecť všetkých svojich niekdajších vín. Iste bude žiť, nezomrie."3

Moje Oči prelievajú Krvavé slzy a Viečka mám opuchnuté od plaču. Ó aké súženie Mi pripravuješ, generácia, veď Smrť vnikla do tvojho domu a ty o tom nevieš! Tak málo ich ľutuje .... ale väčšina z vás, generácia, nehovorí to, čo by hovoriť mala. Neľutujete svojej skazenosti slovami: "čo som urobil so svojím životom, so svojou dušou a svojím srdcom?" Pri najmenšom náznaku ľútosti nad vašimi hriechmi odpustím a zabudnem. Šťastní, ktorí rozjímajú o Mojich slovách a Mojich výzvach a uvažujú zdravým rozumom, budú zachránení.

Žehnám vás všetkých, z celého Srdca vás žehnám Ic.


1 toto posolstvo
2 so šelmouChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved