SK » Posolstvá»


Ži sväto a viac sa modli

1. august 1995

Môj Pane a Bože,
ukáž mi svetlo Tvojej Božskej Tváre.
Stvoriteľu v sláve,
Tvoje šípy nedovoľujú,
aby som sa od Teba vzdialila.
Naopak, som tu
a chvejem sa netrpezlivosťou,
aby som Ťa počula.
Príď ukojiť môj hlad!

Dcéra, všetko, čo mám, je tvoje. Milujem ťa, nikdy nepochybuj o Mojej Láske. Miluj Ma a budeš žiť. Ži sväto a viac sa modli.

Diabla nikdy neunaví útočiť na teba a pokúšať ťa. Preto zostaň bdelá a neunavuj sa prílišným písaním. Nikdy sa neprestávaj modliť, nikdy neprestávaj byť so Mnou.1 Ja som vždy s tebou a nikdy ťa neopúšťam, ale to isté chcem od teba, dcéra. V dňoch, ktoré tráviš s rodinou,2 nevyžadujem od teba príliš, ani ťa nevolám, aby som ti diktoval dlhé posolstvá. Prosím len o tvoje priateľstvo, o tvoju lásku, sem tam o tvoju pozornosť a občas o jediné slovko, ktoré je pre Mňa znamením, že na Mňa nezapomínáš.

Rozumieš? Vassula, nenechaj sa znepokojiť svojimi prenasledovateľmi. Nezneklidňuj sa záležitosťami tohto sveta, to všetko pominie, ale Moja Láska k tebe zostane navždy, na celú večnosť. Môj baránok, svet Ma nenávidel tak, ako teraz nenávidí teba, ale je to len svet, a ten svet raz pominie!

Poď, zostaň blízko Mňa a Mojej Matky, ktorá ťa miluje! Uchovaj si Náš Pokoj My, nás?


1 v modlitbe sme spolu s Pánom
2 moja rodina a ja spolu trávime prázdninyChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved