SK » Posolstvá»


Ja som Autorom tejto knihy

16. august 1995

Pane, môj Jahve,
nikdy nedovoľ, aby svet
pritiahol moje kroky znova k sebe.
Nedovoľ, aby sa stal mojím pánom
alebo mojou doménou.

Môžeš mi, môj Otče, darovať to,
čo chováš vo Svojom Srdci ako vec najcennejšiu,
aby sa Tvoje želania stali mojím telom a kosťami,
mojou bytosťou, mojím pokrmom a mojím životom?

Milujem Ťa až k zošaleniu,
moja Sila, môj Svätý, trikrát Svätý,
môj Nápoj z Večného Prameňa Božstva a Života,
moja Láskavosť a moja Nežnosť! Príď!
Príď ku mne a sľubujem Ti, Nebeský Otče,
že vyspievam Tvoj Hymnus Lásky všetkým národom
k oslave Tvojej Otcovskej Lásky.

Odpovie mi môj Dobrý Pastier zo Svojich Svätých nebies?
Dá odpoveď hriešnici, tomu nehodnému blatu?

Ja, Jahve, ťa žehnám. Posilním tvoju dušu, Moje Meno je už vyryté v tvojom srdci Načúvaj:

Vychádzam ti v ústrety s požehnaním. Dcéra, prosila si o život, Moje rozkošné dieťa, Ja som Život a som tu s tebou. Nikdy ťa neopustím. Ach, Vassula, chcem ťa ubezpečiť: ľudská moc nikdy neprevládne v Mojom Pláne Spásy.

Ja Som Autorom tejto knihy. Aj keď ťa tvoji nepriatelia napádajú a útočia na teba v temnote, pretože utekajú pred svetlom z obavy, aby neboli odhalení, neboj sa. Moje Oči bdia nad tebou. Žiadny človek na zemi narodený neuškodí Môjmu dieťaťu. Áno, budeš očierňovaná, budú s tebou zle jednať, ale vari si nevidela plody Mojich dobrých Skutkov? Hovorím ti to, aby som ti dodal odvahu. Aj keď Šelma a jej nasledovníci ťa budú prenasledovať podobne ako lovci prenasledujúci zver, neboj sa. Nedosiahnu svoj cieľ. Ako som to raz povedal: budú sa snažiť vymazať ťa úplne z povrchu zeme. Zdvojnásobia svoje sily, ale nikto z nich nebude schopný dotknúť sa Môjho územia a Môjho vlastníctva - ty si Moje Územie a Moje Vlastníctvo - obklopil som ťa množstvom anjelov, ktorí ťa strážia, a Ja Sám som tvojím Strážcom.

Ty len pre Mňa pracuj a vysádzaj a Ja zrazím k zemi a premôžem tých, ktorí na teba útočia, pretože v skutočnosti útočia na Mňa. Pokiaľ ide o tvojich prenasledovateľov, modli sa za nich. Ukáž láskavosť a milosrdenstvo, zlo oplácaj láskou.

Moja Prítomnosť je všade okolo teba a kdekoľvek sa nachádzašChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved