SK » Posolstvá»


Používam ťa so Svojím Krížom

4. júl 1996

Pokoj tebe.

Vravím ti: prídem v plamennom ohni. Stoj pevne a modli sa s dôverou.

Moje dieťa, počúvaj. Viem, že ti bolo zabránené v písaní, ale stalo sa tak preto, aby bol zaplatený dlh tých, ktorí so Mnou jednali nespravodlivo. Jeden z Mojich drahých bratov sa Ma otvorene zrieka a to veľmi často .... zraňuje Môjho Svätého Ducha svojou tvrdosťou. Postavil som po jeho boku dieťa. S veľkou dôverou som k nemu priviedol Svoje dieťa. Ach .... ako je možné, že Ma nevidí v Mojom dieťaťu, ktoré som vzkriesil z mŕtvych? Ako dlho ho budem musieť ešte znášať? Prečo ničí sám seba? Moje šaty sú zaliate krvou, Moje telo je rozodierané bičom a ležím vedľa neho zmučený a v agónii .... a ty, Moja Vassula, nes ten Kríž pre Mňa, aby si nemala nedostatok. Nemôže sa ti dostať lepšej ponuky .... Môj Otec pozdvihne tvoje oči, aby videli väčšie veci, ktoré majú prísť.

Ja, Ježiš, som ťa, dcéra, poctil Svojím Krížom. Zostávaj v Mojom Pokoji.

Žehnám ti. Múdrosť je po tvojom boku. Ja Som.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved