SK » Posolstvá»


Múdrosť ti poskytne zdravé učenie

8. júl 1996

Pane?

Ja Som.

Už nikdy neupadaj do pokušenia .... urob si z Mojich Posolstiev potešenie svojho života. Rozširuj ich poznanie. Ja som po tvojom boku a Múdrosť ti poskytne zdravú náuku .... ovocie Môjho Srdca, ovocie Môjho Milosrdenstva, Ja, Pán, ti budem pomáhať. Avšak tvoj poradca ....1 Nikdy nezabúdajte, že Ja som vo vás a vy vo Mne. Zdieľajte svoje ťažkosti, váš beh ešte neskončil. Zveril som vám obom vznešené dielo. Tebe, Môj kvet, som dal toto Posolstvo, potom som ti tiež dal duchovné dary. Vybavil som ťa milosťami a prejavmi priazne, a ako som urobil divy pre Svoje prvé plody2 a ukázal na nich Svoju slávu, tak to bude aj s tebou. Ukážem Svoju slávu a moc Môjho Svätého Ducha, keď Mi dovolíš, aby som ťa pojal do Seba. Pokiaľ ide o tvojho poradcu, ktorého som povýšil pre Svoju slávu a zo Svojich pohnútok, dal som ťa jemu, aby ti radil. Odovzdal som ťa jemu, aby ťa povzbudzoval, tešil a starostlivo sa o teba staral.

Čoskoro Ma uzrieš tvárou v tvár spolu s tým, ktorého som postavil po tvojom boku. Zameraj sa teraz na to, aby si žila pre Moje pohnútky a privádzala ku Mne toľko duší, koľko je len možné. Oprav Moje rozbité oltáre.

Milosť spočíva na tebe. Poď


1 táto časť bol vypustená z dôvodu diskrétnosti
2 apoštoliChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved