SK » Posolstvá»


Ustanovil som ťa ako orodovníka Domu Východu a Západu

8. marec 2000

Osobný Strážca mojej duše, 
pokropil si moju dušu myrhou 
a pokryl si mi hlavu sladkými vôňami, 
Svojou Prítomnosťou; 
a teraz som zasa s Tebou, 
Tvoja blízkosť je bohatstvom 
mojej duše, mojej mysle a môjho srdca; 
Tvoja blízkosť ku Tvojej kráľovskej Štedrosti 
mi dáva silu a dychtivosť, 
dychtivosť dosiahnuť neprekonateľnú svätosť ....

milujem ťa; dokonca aj v takej úbohosti môžem dosiahnuť, že Moja radosť a Moje Slovo v tebe môže prebývať skrze Moju transcendenciu; nehovorím len pre teba a pre túto generáciu, dávam to všetko zaznamenať aj pre budúcu generáciu, aby tí, čo sa narodia, mohli velebiť Mňa, vášho Boha; pozri, ako sa teraz skláňam dolu z výšin Svojej Svätyne ....

ach, Vassula, Nebesia sa nikdy neskláňali tak blízko k zemi, ako sa skláňajú teraz; pred nejakým časom som mohol počuť zo zeme vzdych, či dva, ale teraz sotva počuť niečo; preto som pohnutý ľútosťou k tebe, pokolenie;

to, čo počujem od mŕtvoly chvastavým tónom je: "pozri! môžem žiť v púšti ako pelikán; môžem žiť v ruine ako húkajúca sova; môžem žiť bez Boha, pretože môžem konať lepšie ako Boh ...."

potom obrátim Svoje Oči iným smerom a pozriem na Svoju Vlastnú domácnosť a vidím naduté pohľady, pyšné srdcia, nedôveru, ohováranie, kardinála proti kardinálovi, biskupa proti biskupovi ....

Pane! hovoríš mi, 
že Tvoja Ruka je teraz príliš krátka
na to, aby zachraňovala? 
Či zrazu nemáš Silu spasiť? 
Si známy tým, že si pomalý do hnevu,
ale nie si pomalý, aby si zasiahol a zachránil! 
Tak prečo čakáš? 
Prečo nezasahuješ? Teraz!

opovažuješ sa vyzývať Moju Múdrosť? provokuješ Moju Všemohúcnosť?

Ach, Pane, 
aby som dala dokopy Tvoju Domácnosť, 
za to môžem dať život a už som ho dala; 
ale stravuje ma horlivosť pre Tvoj Dom
a keď ide o to pozdvihnúť Tvoj Dom, 
aby nespadol, 
už som dala svoju dušu i telo 
bez ohľadu na následky; 
potila som krv 
a občas vypľúvala krv 
kvôli pohrome, ktorá ma drvila, 
a Ty to vieš;

Tvoji vlastni ma zhadzovali 
potom, čo ma štvali ako zver; 
ale nikto odo mňa nepočul žiadnu sťažnosť; 
bez dôvodu so mnou zaobchádzali ako s odpadlíkom, 
ale vydržala som vo všetkých skúškach,
ktorým som čelila, 
pretože Tvoja mocná Ruka
podporila moju krehkosť;

moje dni víria ako prach,
aby sa obrátili na prach, 
a nevidím koniec Tvojej Svätej Agónie; 
tak ako dlho ešte mám hovoriť: 
"príliš dlho mám žiť medzi ľuďmi,
ktorí nenávidia pokoj?"

ako dlho ešte mám hľadieť, ako nebesia smútia 
nad svojou Domácnosťou a svojím svätým Mestom?

mám azda zostať nečinná, 
keď Ty si zbytočne znova križovaný?

Poznáš ma, môj Pane, 
Ty, ktorý si ma premenil ako figovník z Egypta, 
že pôjdem, aj keby som mala liezť po štyroch, 
do každej krajiny ako prikážeš, 
a budem rozsievať všade Tvoje Slovo, ktoré si mi dal, 
išla by som aj na vrcholy hôr a dolu do priepastí;

Ty ma poznáš, Pane, 
moje ústa by sa nechceli hádať
s Tvojou Múdrosťou, ani s Tvojou Všemohúcnosťou;
nikdy!

Ale stĺpy nebies sa chvejú 
zasiahnuté úžasom z toho všetkého,
čo vidia v Tvojom Dome;

Anjeli sa trasú zo strašnej pohromy, 
ktorá nás čaká v nadchádzajúcich dňoch; 
tak ako by som sa mohla sústrediť v chaose?

Vassula, poviem ti o chvíľu niečo, čo ešte nevieš, ale nechaj Ma povedať ti už toto:

za tvojich dní urobím niečo,1 čomu by si neverila, keby ti to nebolo povedané .... teda toto by si mala vedieť: práve v tejto Domácnosti, o ktorej som hovoril s tebou, som zachoval maličký zvyšok pre Seba, vyvolený milosťou, bez zreteľa na ich dobré skutky; oni sú: šepkanou ozvenou Môjho Hlasu; azda nemám počuť tieto šepkané výkriky?

(Pozrela som sa na Ježiša z boku a povedala:)

Nenastavila som na okamih proti Tebe svoju tvár ako kremeň?

Ja som ti dal zrodenie, otvoril som oko tvojho rozumu, aby si Mi rozumela, videla Ma a videla všetky neviditeľné veci; otvoril som ti ucho kvapkami myrhy, aby si načúvala ako učeník a vybavil som ťa rečou; postavil som tvoje nohy na cestu, po ktorej som chcel, aby si kráčala, sprevádzaná kniežaťom z najvyššieho rádu Archanjelov; ponúkol som ti nápoj zo Svojej Čaše, bude vari preto Moja Ruka s tebou jednať tvrdo? ty si Mi obetovala svoj život ako odčinenie za vzburu a rozdelenie Mojej Cirkvi; dojala Ma tvoja horlivosť a tvoj záujem o Moju Domácnosť; som rád, že som ťa namiesto toho nepočul hovoriť:

"opusti toto miesto, pretože Tvoje Oči sú príliš čisté na to, aby videli to, čo vidíš, nechaj ich svojmu osudu a nedotýkaj sa tam ničoho nečistého ...."

bol som jednoducho v úžase nad tvojou odvahou, ale dal som z teba vyšľahnúť ohňu; otvoril som tvoje ústa ....

milovaná, kedysi som ti povedal, že Ma hlboko dojíma každá ušľachtilá snaha Mojich tvorov o obnovu Môjho vratkého Domu; neustanovil som ťa, Moja Vassula, len Svojím hlásateľom, ale taktiež Svojou strážkyňou nad Domom Západu;

keď počuješ slovo z Mojich Úst, ktoré ti dávam, si Mi zaviazaná sľubom vernosti, povinná odovzdávať Moje varovné slovo tým, ku ktorým ťa posielam; keby si odmietla odovzdávať im Moje slovo, volal by som ťa k zodpovednosti; keď však im odovzdáš Moje slovo a oni sa nekajajú, zomrú pre svoj hriech, ale ty vyjdeš nedotknutá, nebudeš za to volaná k zodpovednosti, ani nezomrieš;

neustanovil som ťa za orodovníka len Domu Východu, ale aj Domu Západu; keď počuješ, ako planiem hnevom pre ich neústupnosť, ktorá ich drží oddelených, a teda v hriechu, máš sa za nich prihovárať, ako si to robila; Moja Kráľovská Autorita bude potom s Mojou Domácnosťou zaobchádzať jemne; ale čo sa týka pyšných, ktorí sa nebudú kajať, tých vytrhnem aj s koreňmi a na ich miesto zasadím ponížených; som známy tým, že zvrhávam pyšných; pýcha sa nezrodila zo Mňa, ale z diabla ....

preto buď bohatá v chudobe a zavlažuj túto vyprahnutú zem Mojimi proroctvami, ktoré ti dávam; kto zavlažuje, bude zavlažený Samým Kráľom; Sám Kráľ ti potom vzdá hold a obráti sa na teba v poézii a v hymne; naplní tvoje ústa medom a budeš pre Neho hovoriť k národom;

budem k tebe milostivý a dám ti viac zo Svojho priateľstva; buď šťastná, dcéra; tvoj Kráľ ti preukázal priazeň a obliekol ťa do brokátu a navoňal ťa vo Svojej Prítomnosti, zatiaľ čo myrha vanie z Jeho rúcha; pustil ťa do Svojho paláca a dal ti prístup do Svojej svadobnej komnaty; vravím ti, dcéra: vo Svojej Domácnosti Ja postúpim Svoj krok s tebou; Ja a ty spoločne, sprevádzaní všetkými druhmi nebeských kniežat najvyšších rádov vstúpime do Mojej Svätyne, zatiaľ čo Moja Prítomnosť nad nimi vzíde ako úsvit; preto sa nehraj s kosákom, ale drž ho pevne a obratne a žni, Vassiliki, žni! žni tam, kde ti prsty Mojich anjelov ukazujú, že máš žať, a zožneš odmenu cnosti

daj svojmu Kráľovi toľko, koľko On dal tebe ....

Ja som len závan vetra,
ako Ti môžem dať toľko,
koľko si Ty dal mne?
Ty si mi dal Život!

Ja nikdy, nikdy, nikdy, vôbec nikdy 
Ti nebudem môcť dať ani štipku toho, 
čo si Ty vo Svojej milostivej blahosklonnosti 
dal mne!

viem .... ale daj Mi toľko, koľko ti tvoje možnosti dovolia; vyprázdni sa zo všetkého, čo pochádza odo Mňa a je dobré a obetuj Mi to;

(Vtedy som pochopila, že náš Pán nielen žiada, aby som ponúkla svoje služby jedine Jemu, ale bola tiež k dispozícii a dostávala sa k iným a aby som vyšla zo svojej cesty a bola v službe ľudstvu a pomáhala mu, nakoľko môžem. Slúžiť 'blížnemu', pestovať čnosť a nenechávať si nič pre seba.)

áno, dávaj! dávaj tým, ktorí od teba očakávajú a prinášaj svedectvo o Mojich Dobrých Dielach a Ja budem s tebou; a ako ti Môj Otec nedávno povedal, Ja ti hovorím to isté: "aj keby sa nad tebou zavreli rokliny a čierne mraky ťa prikryli a zasypali ťa hrudy hliny, uisťujem ťa, budem s tebou a prejdeš tým nedotknutá;" pamätaj: medzi Mnou a tebou nie je žiadna hranica; Ja som vždy s tebou, Moja milovaná ic;


1 Za necelé dva týždne odo dňa, keď som prijala toto posolstvo, 8. marca 2000, na púti a stretnutí rodiny Pravého Života v Bohu vo Svätej zemi sme dostali od grécko-pravoslávneho patriarchátu v Jeruzaleme povolenie sláviť dve pravoslávne liturgie s predposvätenými darmi v kostole Božieho Hrobu a na hore Tábor a pozvať všetkých ku Svätému Prijímaniu. Bolo nás 450 ľudí z 12 cirkevných denominácií a nebolo tu žiadne obmedzenie alebo zákaz pristúpiť ku Svätému Prijímaniu. Myslím, že to bolo prvýkrát v dejinách od veľkej schizmy, kedy grécko-pravoslávni pozvali KAŽDÉHO, aby prijal Svätú Krv a Telo Krista. Áno, skutočne, Ježišu, neverila by som, keby mi to niekto povedal predtým, než sa to stalo. Sláva Bohu!Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved