SK » Posolstvá»


Všade zriaďuj Naše Beth Myriams

27. marec 2002

Naučila som sa od Teba, Pane,
že naša myseľ nemôže nikdy
vystúpiť do neba našim vlastným úsilím,
ale že je úplne závislá na Svätom Duchu.
Jedine skrze milosť môže byť naša myseľ pozdvihnutá,
aby nám umožnila vidieť veci, ktoré žiadne oko nevidelo,
a nechala nás vstúpiť do tajomstiev
nášho Trojjediného Boha ...

Tvoja Dobrota a bezmezná Milosť
dovoľuje každému, kto po tom túži,
nasledovať Ťa na ceste cností
bok po boku Tvojho Majestátu, zatiaľ čo
z Tvojich úst vychádza božské Poznanie
zo Studnice Múdrosti.

Kto kedy vlastnými silami vystúpil na nebesia?
Ak niekto taký je, ukáž mi ho
a povedz mi o ňom ...

Požehnaný je ten, kto sa poníži,
bude vyzdvihnutý do výšin
a uzrie Boha ...

Pokoj Tebe, Moje dieťa, načúvaj Mi. Všetko, čo si povedala, je pravda. Nikto sám seba nemôže vyzdvihnúť, bez toho že ho pozdvihnem Ja sám skrze milosť. A teraz počúvaj: pozdvihol som ťa, aby si slobodne vchádzala a vychádzala do Mojich nebeských Nádvorí?

Áno, Pane, povýšil si ma ...

A potom, nepremenil som ťa v harfu, aby si hrala hudbu pre národy a prebudila ich melódiami a piesňami?

Áno, Kriste, premenil ...

A nehovoril som snáď v básniach, v poézii k tým, ktorých milujem, aby som ich vyslobodil a zachránil? Viem, že človek nežije dlhšie ako tráva a poľný kvet a pominie s prvým prudkým závanom vetra. Ale ach, nerád by som ho stratil ...

Nekorunoval som ťa láskou a nežnosťou, nenaplnil som tvoje ústa medom1 a nevylial som snáď na teba Svoj olej pomazania?

Áno, to všetko si spravil, Môj Bože ...

Potom Mi teda povedz, Moja milovaná, prečo je v tvojom oku tieň?2 Žiadne skazené žezlo neovládne Moje dedičstvo3 ... Vždy som nechal Svojich najlepších priateľov cestovať po drsných cestách a niekedy, aby mali zisk z Mojej spoločnosti a Môjho súcitu, som dovolil, aby zostali olúpení a opustení bez akéhokoľvek sprievodu ...

Moji najlepší priatelia sa tešia Mojej priazni. Sú majstrovskými dielami Môjho stvorenia, pretože ich svetlo žiari ako zafír a svojím odtieňom skrášľuje Moju Cirkev aj celý vesmír. Moji najlepší priatelia sú Mi tak mimoriadne drahí, že, ach ...4 Moja priazeň k nim je tak ohromná, že by som ich nemohol pripraviť o súženie, ani o jediný  kameň, ktorý  je na  nich vrhnutý.

Možno by sa ti mohlo zdať, že som necitlivý, zahalený v tak hustých oblakoch. Tak hustých, že ani chvály a modlitby ku Mne nedosiahnu. Z Mojej strany by bolo úplne pochabé, keby som im uľahčil cestu! Ešte si sa nepoučila z Mojej náuky? Tak choď a povedz svojmu srdcu, čo si sa naučila, povedz, "môj údel je Kristus a práve tak rovnakou mierou Jeho Kríž."

Nepokorujem ťa, práve naopak. Dvíham tvoju dušu, aby vstúpila do nebeských výšin, aby si uzrela veci, ktoré ľudské oko nevidelo. Ja som ten, ktorý ťa prinútil kráčať v Mojom Svetle. Nemusíš byť ani zručný umelec ani filozof, aby si tomuto všetkému porozumela. Môj najmilší priateľ je vonný strom. Dal som ti veľkú porciu vzácnej pochúťky. Bolo to nevyhnutné pre tvoj pokrok .... teraz Mi načúvaj a napíš tieto slová:

Buduj Naše útulky Beth Myriam, kdekoľvek môžeš. Pozdvihuj utláčaných, pomáhaj sirotám, chráň Ma, osloboď Ma zo stoky a nasýť Ma. Zbav Ma Mojich bremien a ťažkostí. Podporuj Ma a dodaj Mi odvahu, ale predovšetkým Ma miluj. Všetko, čo preukážeš poslednému z Mojich bratov, robíš pre Mňa ...

Žehnám tým, ktorí podporujú Môj život. Nech zostanú čestní a milujúci.

Som s tebou ... ic.


1 Pán mi povedal, že 'med' predstavuje 'Poznanie'
2 V týchto posledných dňoch som bola na dne, cítila som ťarchu Kríža. Cítila som, ako ma každý okolo trhá na kúsky.
3 Inými slovami, nikomu nie je dovolené akokoľvek mi škodiť, od tej doby, čo patrím nášmu Pánovi ... tak prečo sťažnosti?
4 Pán sa naklonil a Svoju pravú ruku si široko otvorenú priložil na Svoje Sväté SrdceChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved