SK » Posolstvá»


Zjavenie Pána

6. január 2003

(Zjavenie Pána)

Chcem chváliť svojho Boha
pre Jeho Dobrotu a Jeho úžasné činy,
za všetko, čo nám urobil
a pre Jeho nesmiernu a nežnú Milosť,
ktorú nám prejavil.

Ten, ktorý presahuje výšiny,
ktorý je odetý do Kráľovskej Sily,
Ktorého šat žiari zafírmi,
nás nikdy neopustil, Svoj ľud,
pretože sme kosť Jeho Kostí, telo Jeho Tela
a dych Jeho Životodarného Ducha.

Ako Písma hovoria o Jeho Kráse:
"Jeho Hlava je zlatá, z najčistejšieho zlata.
Jeho kadere sú rozvetvené palmy a čierne ako havrany."
Jeho Oči sú ako tyrkysovo priezračné jazierka,
a keď Jeho zrak spočinie na tebe jediným pohľadom,
tvoja duša omdlie a tvoje srdce
je unášané, roztrieštené, zranené.

Najvzácnejšie esencie sú Jeho
a keď blízko teba prechádza,
vánok k tebe prináša vôňu nášho Pána.
Presahuje každú slávu.
Je to rozhovor sám o sebe ...

Keď otvorí Svoje Ústa a vyriekne Slovo,
rozlieva sa a súčasne vyžaruje lúč svetla,
žiarivejší než akékoľvek slnko,
prežiaruje celý vesmír,
dáva život všetkému.

Ako Ženích so svadobným vencom1
kráča dôstojným spôsobom
a moja duša sa raduje, len keď Ho sleduje,
prechádza okolo mňa ...
zatiaľ čo sa roztavujem
v Jeho Svetle ...

Tvoja Pieseň, kvetina, Ma omámila. Som sám Sebou potešený, keď dielo Mojich Rúk Ma chváli a oslavuje.

Vassula, nikdy by si Ma nebola schopná oslavovať, keby som sa k tebe nepripojil. Tiež by si nikdy nebola schopná vytvoriť toto dielo, ktoré presahuje tvoje schopnosti, keby som sa k tebe nepripojil. Áno, aké schopnosti má človek, ktoré mu nie sú dané zhora?

Teraz choď, dcéra, a hlásaj národom všetko, čo som ti urobil a všetko, čo si videla. Ako som spočiatku jednal s tvojou vinou a ako som sa s tebou zasnúbil neopísateľným spôsobom.

Tu i tam navštevujem zem, aby som zavlažil jej púšť a vytvoril jej rieky, ktoré pretekajú žiarivou vodou, ktorá poskytuje zrno.2 Tí, ktorí sú ochotní zhromažďovať3 úrodu, z nej budú mať úžitok a budú jesť a budú Ma chváliť. Tí, ktorí odmietnu zhromažďovať úrodu, ktorí neprinášajú úžitok, tí zomrú ...

Moja Prítomnosť je Život a Svetlo. Moja Prítomnosť je Nádej a Spasenie. Pozri, som ako vychádzajúce slnko, ktoré šíri svetlo skrze temnotu a osvetľuje tých, ktorí žijú ako šakaly v tmách, a tých, ktorí žijú v zemi hlbokého tieňa, ktorí sa sami obrátili do temnôt, aby skryli svoje zlé skutky.

Som tak silno prítomný vo vašich 'dňoch smútku',4 beháte za svojimi svetskými cieľmi, ktoré nevedú ku Mne. Ale Ja som tu. Tu je váš Boh na prahu vášho srdca. Som tu, žiarim jasnejšie ako tisícky súhvezdí dohromady. Často hovoríš, dcéra, že osvetľujem tvoju cestu a vediem ju ku pokoju.

Vidíš? Moje cesty nie sú ľudské cesty. Moja Prítomnosť je Svetlo a Moje Svetlo ničí Temnotu. Teraz Temnota bojuje proti Svetlu a praje si, aby Svetlo zmizlo a už nikdy nenastal deň. Ale Ja som ako večné žiarivé Slnko, ktoré vás nikdy neprestane odievať Svojou nádherou.

Ako som predtým povedal, bež ty, ktorá sa kojíš Mojím kráľovským Bohatstvom a stále zvestuj národom Kráľovstvo aj to, že Ja som váš Spasiteľ, v ktorom prebýva sláva. Že Ja a nikto iný som váš Vykupiteľ. Bež a hlásaj popolu a premeň ho na zlato. Povedz, že vo Mne, ktorý som Svetlo, nájdu slobodu. Bež a povedz im, ako si sama bola chytená a uväznená ako holubica, ale potom som prišiel Ja a Svojou nežnou Milosťou som rozbil klietku5 a vrátil ti tvoju slobodu. Oslobodil som ťa od zlého. Pomazal som ťa a posvätil Svojím Bozkom na čelo. Zapečatil som ťa ako Svoju ... Bež utešovať Môj ľud. V Mojom Mene vyzdob Moje záhrady. Poskytni im pravé Poznanie spásy. Okrášli srdce Mojich svätyní.6

Každý deň vášho života, pokolenie, sa Moja milosť rozlieva a Ja ožarujem celú ľudskú rasu, aby som ju uzmieril so Sebou aj blížnym. Rovnako by zažiarili všetci, len keby Mi načúvali. Som váš Osloboditeľ, Moja Vassula. Skrze tieto Ódy som priviedol do rozkvetu teba aj ostatných ako ruže, ktoré rastú na brehu vodného toku. Ako Písmo hovorí: "Vydajte vôňu sladkú ako kadidlo, Prekvitnite ako ľalie, rozvoňajte sa doďaleka, spievajte pieseň chvály. Žehnajte Mi za celé Božie dielo a vyznávajte veľkosť Môjho Mena!7

Toto máte za úlohu. Nebojte sa, keď konáte všetky tieto veci v Mojom Mene, pretože Ja som stále s vami. Láska je s vami a po vašom boku v každom okamihu vášho života.

Buďte jednotní.

Ja Som.


1 v Pravosláví je zvykom, že pri sobáši ženích a nevesta nosia taký veniec spojený stuhou
2 duchovné zrno = duchovná mana
3 súčasne som počula 'zbierať'
4 Pán použil grécke slovo 'pathos'
5 posolstvo celkom na začiatku
6 náš Pán myslí dušeChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved