SK » Posolstvá»


Posolstvo Panny Márie

7. január 2008

Dnes v noci som od tretej hodiny rannej bola hore do štyroch hodín. Panna Mária mi odovzdala posolstvo pre nás všetkých. Dala mi pochopiť, že v túto dobu je Kristus napádaný viac ako v ktorúkoľvek inú dennú hodinu. Hovorila so mnou od 3:30 do 4:00 hodiny rannej. Nemusela som posolstvo hneď zapisovať, a keď som sa obávala, že zabudnem, čo mi Panna Mária hovorí, uistila ma, že mi to pripomenie, až vám to budem písať a posielať, aby ste to odovzdali ďalej. Tu je to posolstvo:

Prvá časť posolstva sa týkala mňa osobne, zvyšok bol určený pre verejnosť. Prvá časť posolstva obsahovala útechu a povzbudenie. Panna Mária mi povedala, že Ona je stále po mojom boku, najmä v týchto ťažkých časoch, kedy Satan vrhá svoj hnev na mňa a na celý svet. Boh mi je vždy veľmi blízko a miluje ma a nebesá nie sú slepé k ťažkostiam a bolestnému ohni, ktorým prechádzam, ale Boh potrebuje tieto obete a zadosťučinenia. Ďalej mi povedala, že Boh je vždy verný Svojmu Slovu a že by bola šťastná, keby som sa dôslednejšie modlila modlitbu Ruženca ... Potom mi povedala: "Buď sústredená, keď sa modlíš ..."

Nasleduje druhá časť posolstva:

Sme veľmi blízko udalostiam, ktoré boli predpovedané a ktoré majú ľudstvo stretnúť a sú už za dverami, udalosti, ku ktorým dôjde v dôsledku zloby sveta, sebectva, nedostatku lásky; udalosti, ktoré pramenia z odmietnutia Božieho Slova, zášti, pokrytectva a bezbožnosti. Zem je v nebezpečenstve a zachváti ju oheň. Boží hnev už nie je dlhšie udržateľný a dopadne na ľudstvo, pretože ľudia odmietajú prestať hrešiť. Božie Milosrdenstvo sa snažilo po celé tieto roky pritiahnuť k Sebe čo najviac ľudí, so Svojou Rukou natiahnutou k záchrane, ale iba málo ich porozumelo a poslúchlo. Čas Božieho Milosrdenstva už nebude trvať dlhšie a prichádza doba, keď každý bude preskúšaný. Zem vychrlí zo svojho vnútra rieky ohňa a ľudia spoznajú svoju ničotnosť a bezmocnosť, ak nemajú Boha v srdci. Boh je pevný a verný Svojmu Slovu. Prichádza čas, kedy Boží dom bude skúšaný a tí, ktorí odmietajú Jeho Milosrdenstvo, zakúsia Boží Oheň. (Spýtala som sa na tomto mieste na ľudí v Cirkvi, ktorí nás prenasledujú a sú slepí k Dielu Jeho Milosrdenstva.) Panna Mária povedala, že títo ľudia dostanú, čo zaslúžia.

Panna Mária hovorila ďalej o obete. Požiadala ma, aby som pripomenula každému, že Boh, náš Stvoriteľ, nás žiada, aby sme sa Mu viac odovzdali. Byť obrátený je nedostatočné, ak sa vytrvalo nemodlíme a neobetujeme; ak niekto tvrdí, že sa obrátil a našiel Boha skrze Pravý Život v Bohu, potom by mal Bohu ponúknuť viac obetí ako akt zadosťučinenia. Je veľa spôsobov, ako preukázať Bohu lásku a štedrosť. Nikto nemôže povedať, že žije pravý život v Bohu, ak neprejavuje lásku obeťou. Tí, ktorí skutočne Boha milujú, sú požehnaní a nemusia sa týchto dní báť. Panna Mária povedala, že sú požehnaní tí, ktorí vydržia tieto strasti, ďalej že je potešená všetkými kňazmi, ktorí podporujú a šíria toto Božie Dielo (tj. Pravý Život v Bohu) a sú otvorení Duchu Svätému. Majú zostať pevní, pretože dostali mimoriadne milosti od Ducha Svätého a skrze Ducha Svätého zosilnie ich dôvera v Boha a v Jeho plán spásy. Boh im udelí Svoj pokoj.

Ak niekto slúži a ponúka sám seba ako zmiernu obeť, súd, ktorý má prísť na svet skrze oheň, nebude k nemu tak prísny, lebo v duchu sa zaraduje z Božieho volania, ktoré ho priviedlo k životu.

Mnohí odpadli, ale mnohí povstanú. Mnohí zlyhali a neochránili Božie Slovo vo svojich srdciach a odmietli Slovo im zverené nielen skrze posolstvá Pravého Života v Bohu, ale aj skrze Slovo im dané v Písme Svätom.

Potom Panna Mária povedala: "Vassula, ktokoľvek ťa odsudzuje, bude tiež prísne súdený Bohom. Raduj sa z prijímania Božieho Slova vo svojom sluchu a buď šťastná, Moje dieťa, tvoja Matka ťa nikdy neopustí." (Potom mi Panna Mária pripomenula víziu z detstva, v ktorej som videla svoj duchovný sobáš s Kristom, ako mi Panna Mária s úsmevom upravovala svadobné šaty a vlasy, aby vyzerali dokonale pre Jej Syna, Ježiša Krista.) "Hovor bez bázne a neboj sa tých, ktorí ti odporujú. Ja a Môj Syn ti žehnáme a poskytneme ti Svoj pokoj a lásku."

To je všetko. Prosím, čítajte to pozorne a rozjímajte.

V Kristovi,


1 Prečítajte si k tomuto posolstvu tiež komentár otca Johna Abbertona1 zatiaľ v angličtineChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved