SK » Posolstvá»


Každý, kto žije vo Mne, je časťou Mojej Cirkvi

8. február 2007

Moja Vassula, pokoj tebe. Ponúkaj Mi častejšie svoju ruku na zapisovanie Posolstiev. Kým Mi ponúkaš svoju ruku, obnovujem tvoju silu a zároveň sa na teba vylievajú Moje Požehnania ako olej pomazania! Nikdy nezoslabneš, keď budeš odpovedať na Moje Volania. Vždy bude vylievaný olej na Moju milovanú, aby ťa navoňal a skrze teba tých, ktorí sa k tebe priblížia. Moje Meno je ako vonný olej, ktorý je vylievaný na tých, ktorých som si vyvolil, aby som sa s nimi zhováral. Zbavenú závoja a požehnanú sladkými stretnutiami a zjaveniami Mojej Prítomnosti, ťa teraz mám ako Svoje Vlastné územie, uzavreté v Mojom Náručí. - Toto je význam toho, čo je povedané v Písme skrze Môjho milovaného učeníka Jána:

"A videl som od Boha z neba zostupovať sväté mesto, nový Jeruzalem, vystrojené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha."1

Áno! Toto je Moja Cirkev. Každý, kto žije vo Mne, je časťou Mojej Cirkvi. Každý, kto prejavuje lásku, je Moja nevesta. Všetci, ktorí žijú svätý a pravý život vo Mne, Ma budú právom nazývať svojím Ženíchom a seba Mojou vlastnou nevestou, lebo Ja budem ich Bohom a oni Mojimi synmi a dcérami. Budeme príbuzní ... nie je väčšia láska než je Moja Láska, ktorú prechovávam k vám všetkým. Hĺbku Lásky, ktorú prechovávam vo Svojom Srdci, nemožno zmerať, pokolenie.

Dôvodom toho, Vassula, prečo som ti dal túto mimoriadnu charizmu, kedy ťa vyučujem vo Svojich Nádvoriach a formujem ťa Svojimi Vlastnými Rukami, kedy ťa používam ako Svoju vývesnú tabuľu, na ktorú som vyryl Svoje božské Posolstvá, ktoré dávajú vzplanúť Ohňu, bolo, aby si sa stala poslom Jednoty a Mojou Ozvenu, ktorá Ma nesie ku všetkému Môjmu stvoreniu, aby otriasla ich otupelosťou, aby zaburácala ako úder hromu nad tými, ktorí sú hluchí k Môjmu Milosrdnému Volaniu. Postupuj bezo strachu v Mojej Cirkvi a hovor v Mojom Mene, dávaj pokoj tam, kde je nepokoj, život tam, kde je smrť,2 nádej tam, kde je zúfalstvo, lásku tam, kde je nenávisť a rivalita, útechu tam, kde je bieda a utrpenie, uzdravenie tam, kde sužuje choroba. Ó, Vassula, Oheň tam, kde je bezbožnosť. - Upokoj Otcov hnev, Moje dieťa a hlásaj svetu Moje Sväté Meno a že Podivuhodný Radca, Mocný Boh, Knieža Pokoja a Večný Otec Ja Som. Zdvihni Kríž Jednoty, ktorý som ti ponúkol s dôverou z Mojej Večnej Lásky a nasleduj Ma. Miluj Ma ako ťa milujem Ja. ic


2 toto je metaforaChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved