SK » Posolstvá»


Ja som im dal život, aby osvedčovali Moje Zmŕtvychvstanie

19. jún 2008

Pokoj tebe. Moje dieťa, Ja som Ten, ktorý ťa pozdvihol, aby si so Mnou spolupracovala. Každá bodka, každá vyslovená slabika prichádza od Môjho Ducha. Milujem Svoje stvorenie a Moje Milosrdenstvo je nad ľudské chápanie. Môžem urobiť celé toto dielo Sám, ale rád spolupracujem a pracujem so Svojimi tvormi. Tiež sa teším z tých, ktorých som si vyvolil. Oni sú Mojou radosťou, sladkou vôňou v Mojich Nádvoriach, ale tiež na zemi znamením Mojej Prítomnosti. Posväcujem ich, ako kráčajú so Mnou. Áno, oni sú miestom Môjho spočinutia. Moje pery sa chvejú dojatím, keď ich vidím, ako postupujú vpred v Mojich Šľapajach postriekaných krvou. Veď nakoniec som to Ja, kto im dal život!

Dal som im život, aby vydávali svedectvo o Mojom Vzkriesení - tým myslím, že Ma predstavujú tomuto mŕtvemu svetu ako slávneho Kráľa, ktorý je pripravený im odpustiť. Prehováram k nim rôznymi spôsobmi s nádejou, že k Sebe pritiahnem toľko duší, koľko len bude možné. Áno, Vassula, nechal som ťa prejsť ohňom, aby som na tebe mohol ustanoviť Svoje Slovo. Preto Mi nič neodmietaj. Odmietol som ti niečo Ja? Skutočne som za teba dal Svoj Život.

Dcéra, čokoľvek si Mi s láskou ponúkla, som použil.

- Nariadil som ti, aby si im povedala všetko, čo som ti povedal a čo som napísal. Neboj sa. Nikdy nevynechaj ani jedinú slabiku. Niektorí ti budú načúvať, niektorí sa ti budú posmievať. Iní s tebou stále nebudú súhlasiť a budú s tebou zápasiť. Poskytni im všetkým Moje Posolstvo. Dobrá správa musí prejsť celou zemou a Moje Slová až na koniec sveta. Mnohí sa ku Mne vrátia a opustia svoje špatnosti.

- Každú dušu budem merať metrom. Zkazili1 svoju múdrosť a Môj Zákon posúdili falošnou mierou. Ale budú žať, čo zasiali. Nikto nevstúpi do neba, keď Ma nehľadá. Tí, ktorí karhajú Môj Zákon, karhajú Mňa a stanú sa ohavnosťou2 v Mojich Očiach. ic


1 anglikáni, ktorí akceptujú liberalizmus, nie High Church (skupina vnútri anglikánskej cirkvi, ktorá zdôrazňuje význam rítu, liturgie, sviatostí, biskupskej a kňazskej autority, pozn. prekladateľa) alebo konzervatívciChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved