SK » Posolstvá»


Každý dobrý a veľkodušný skutok lásky má cenu v Mojich Očiach

3. február 2016

Pán nebies, Garant našej duševnej pohody, Ty, ktorý si zostúpil zhora celou tou cestou až do nášho priestoru, aby si nám pripomenul Tvoje nariadenia a rozhodnutia, aby sme si lepšie všímali a zachovávali Tvoje Slovo, nauč nás obetovať sa Ti, a tak poslúchať Tvoje zákony. Pretože keď sa otvorí Tvoje Slovo, vysiela Svetlo do našej duše a osvecuje ju, aby Tvoje Slovo plne pochopila.

Viem, že nie si spokojný so Svojimi stvoreniami.1

Ach Vassula! Z Mojich Očí tečú slzy, pretože mnohí nedbajú na Môj Zákon Lásky, na Môj Zákon Milosrdenstva. Ako dlho mám ešte pozorovať, ako zlo premáha jeden národ za druhým? Chýba celosvetový mier.

Pane, povedz mi, čo viac môžem urobiť? Pomôž mi ako vždy, podpor ma a daj, aby som urobila to, čo Ty chceš odo mňa.

Buď vytrvalá, Moje Dieťa, a nech horúca túžba v tebe roznieti vášeň pre Môj Dom, pohlcujúc ťa plameňmi, aby si napredovala bez strachu a všetkým pripomínala, aby sa kajali, aby sa bez prestania modlili a milovali Mňa, svojho Boha. Moje Víťazstvo na konci bude veľké.

Celá moja bytosť prahne po Tebe, Ty si rozochvel moju dušu, aby túžila byť vždy s Tebou. Ľudia, ktorí Ťa nepoznajú, nemilujú Ťa, netúžia po Tebe, nerobia pokánie. Ako ich človek môže obrátiť?

Moja Vassula, všetci sú od narodenia povolaní vidieť Boha, svojho Stvoriteľa! Ale je len málo tých, ktorí idú cestou, ktorú som im predurčil. Takže ak sa Mi odcudzia, k Môjmu zármutku a bolesti, ako Ma potom môžu poznávať a milovať? Ja ich neustále volám k pokániu. Ku konaniu, ktoré očistí ich srdcia a narodia sa vo Mne. Spojím sa s ich dušou a premením ju na svetlo. Pýtaš sa, ako ich človek môže obrátiť. Zabudla si ako? Tak poď! Prostredníctvom modlitby ... cez skutky lásky, veľkou vynáhradou, obetnou láskou obetovanou za nich! Skrze Ruženec! Prostredníctvom viacerých 'Kyrie eleison', aby som na nich uskutočnil Moje Milosrdenstvo, pretože Mojou Milosťou ich zatvrdlivé srdcia zmäknú ...

Počúvaj, drahá duša, som šialene zamilovaný, keď sa pozerám do tvojho srdca. Ty, ktorá si sa stala milosťou všetkým, čo som si želal! Modli sa za tých, ktorí sa sami odcudzili odo Mňa a uprednostňujú slávu, ktorá pochádza zo sveta. Boja sa Môjho Kríža, pretože Môj Kríž je Nástrojom, ktorý Ma oslávil. Tí, ktorí odmietajú prijať Môj Kríž, odlúčili sa sami odo Mňa. Ja a Môj Kríž sme Jedno! A ako som ti raz povedal: "Ak objímeš Mňa, objímeš tiež Môj Kríž."

Pane! Prisahala som, že budem zachovávať Tvoj Zákon. Ale stále ma obnovuj, ako si sa mi zaručil Tvojím Slovom!

To budem! Vždy budem viesť tvoje kroky. Moja Láska ťa poteší, nikdy nebudeš zbavená Mojej Lásky ... áno? Povedz Mi!

Pane, mám sťažnosť. Hoci sú mnohí, ktorí sa obrátili prostredníctvom tohto Posolstva, oni2 nie sú darcami, ale príjemcami, ako to Ty vyjadruješ. Práve to som vtedy povedala: "že blaženejšie je dávať, ako prijímať ..." (Sk 20,35) Že sa to nepraktizuje, títo musia zomrieť svojmu egu! Len máloktorí z nich sú darcami v tom, aby pomáhali urobiť známym Tvoje Posolstvá, a tiež aj vypomáhať v domoch Beth Miriam, ale iní rýchle a veľkodušne3 pomáhajú.

Každý dobrý a veľkodušný skutok lásky má cenu v Mojich Očiach. V Môj Deň ohodnotím každú dušu a odhalím všetky ich činy a všetko, čo je v ich srdci. Mám potešenie v dušiach, ktoré Mi preukazujú vďačnosť a nezabúdajú Mi ďakovať nielen modlitbou, ale aj skutkami lásky ...

Pripomína mi to tých desať malomocných, ktorých si uzdravil a iba jeden sa vrátil, aby Ti poďakoval, však?

Áno, v Písmach si čítala, že keď som bol na ceste do Jeruzalema, bolo tam desať malomocných, ktorí čakali na Mňa. Zavolali na Mňa, lebo sa neodvážili prísť ku Mne bližšie kvôli ich chorobe. Keď som ich uvidel, zakričal som im, aby sa poponáhľali, aby išli a ukázali sa kňazom. Vo svojich srdciach vedeli, že budú uzdravení na ich ceste. A keď odišli, boli uzdravení. Ale nikto z nich sa neunúval, aby sa vrátil a poďakoval sa Mi, okrem jedného, Samaritána, ktorý preukázal svoju vďačnosť, chválil Boha a padol k Mojim Nohám ...

Ty si dal ľudstvu veľkodušne tak veľa darov, ktoré nie sú docenené charitou, Ty nikdy neprestávaš dávať, Tvoja Láska Ti nedovolí čakať, je tak veľká, že Ty Sám si zostúpil na zem, otvorene si sa zjavil tak mnohým, dokonca nekresťanom, pretože Tvoje Srdce je stále v plameňoch a nemôže čakať - Ty nemôžeš odolať!

Tvoja veľkodušnosť je márnotratná, dokonca i vtedy, keď sa Tvoji učeníci čudovali, prečo preukazuješ priazeň a robíš zázraky pohanom, Samaritánom, každému a pohoršovali sa nad Tvojou dôvernosťou a priateľstvom s nimi. Vypytovali sa Teba! Pýtali sa na Tvoju Právomoc. Prosím Ťa, nech všetci, ktorých si uzdravil, odpovedia na Tvoju Dobrotivosť spoliehaním sa iba na Teba.

Vassula, slávny národ sa prebudí z Východu. Tento národ Ma oslávi! Áno, skutočne, zjavil som sa aj nekresťanom! aby ľudia mohli vidieť a vedieť, pozorovať a chápať, že Moje Milosrdenstvo je nekonečné, je obrovské. Moja Láska Nekonečná! 'Neboj sa', Ja im poviem; 'lebo Ja som Cesta, Pravda a Život.' potom im ukážem Moju Slávu a oni sa Ma s bázňou opýtajú: 'Môžem byť ja svedkom?' Odpovedám: ,Buď svedkom, aby si ukázal radosť z tohto stretnutia.’ Tak, Vassula, nezarmucuj sa, keď sa podľa teba oneskorujem s Mojím návratom, buď trpezlivá, maličká, žiadna krajina nevznikla za jeden deň! Buď ako olivovník, ktorý rastie v Mojich Nádvoriach. Tvoj závod sa ešte neskončil ... tvoja duša nech spočinie vo Mne, tvojom Bohu, nie si sama. Buď jedno so Mnou. My, nás?

Áno, my, nás ...

Ja, Ježiš, ťa žehnám. ic


1 nedokončila som svoju vetu, keď ma Ježiš prerušil a prehovoril
2 Ježiš sa ujal slova a povedal, čo som chcela napísať
3 nemyslím finančne, ale skutkamiChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved