SK » Posolstvá»


Prišiel som k tebe, aby som vyjadril Svoje túžby, ktoré mám pre Svoju Cirkev

13. december 2015

Pane, nevšímaj si moju slabosť a úbohosť, ale lásku k Tebe, ktorú si rozhýbal v mojom srdci.

Ó, Pane, nežný a trpezlivý,  
zaviedol si ma do Tvojich Nebeských Nádvorí,
aby si ma pozval na Tvoju Bohatú Hostinu,
kŕmiac ma Nebeskou Mannou,
moju tak biednu dušu si ovenčil
Tvojou nevýslovnou Láskou.
Pozrel si sa do môjho srdca,
aby rozkvitlo pod Tvojím Pohľadom,
uzdravujúc každý jeho kúsok.
Tvoje Slová uchvátili moje srdce
a dojali moju dušu tak, že volá:

'Pán ma znovu zrodil vo Svojom Zľutovaní, aby z mojich úst tiekla čistá myrha na Jeho česť, aby som Ho chválila a spievala Mu ...'

A Ja, Moja milovaná, korunoval som tvoju dušu zafírmi. Niekedy som ťa izoloval, aby som ťa mal iba pre Seba samého. Ach, áno! Nikde inde nemusíš hľadať priateľstvá, nestačí ti Moje Svetlo? Či ti pozemská starostlivosť nepriniesla biedu? Oddelil som ťa od mnohých vecí, ktoré Mi prekážali, a hoci si si niekedy neuvedomovala, bojujúc, pridržiavajúc sa ich, keďže tvoje telo je slabé, Ja, tvoj Kráľ a Boh, premohol som tvoje túžby, túžby, ktoré ťa očarili. Moju nádobu chcem iba pre Mňa samého, chcem, aby Moja nádoba bola čistá, chcem, aby Moja nádoba obsahovala výťažok zo všetkého dobra!

Pre Moje Záujmy som odohnal záhaľčivosť a akúkoľvek inú slabosť, ktorú by tvoj duch mohol mať. Nahradil som ich darmi Môjho Ducha. Vassula, reči niektorých tvojich utláčateľov neznejú ľubozvučne, sú pohoršení Mojimi výrokmi, ale Ja som urobil oveľa pohoršujúcu volbu, modli sa aj za nich, aby získali túto radosť, ktorú dávam tým skrúšeným srdciam, ktoré sa Mi otvoria, aby Ma prijali, aby prijali toto Posolstvo, ktoré osvecuje srdcia a veľmi ich priťahuje až celkom blízko ku Mne. Raz uzdravím tieto zatvrdlivé srdcia, uzdravím ich integritu tým, že ich, aj ich tak zbedačené duše spojím so Mnou. Raz vykorením ich neresti, budem ich vlastniť. A čo bolo kedysi špinavým územím, bude teraz požehnané, očistené a uzdravené, oslobodené od všetkého zla! Toto sú Moje Cesty Múdrosti.

Kvietok, buď ako radar, ktorý zistí zlo, len čo sa priblíži do tvojho dosahu.1 Buď krásnou dušou! Moja blízkosť ťa môže premeniť na krásnu dušu a umožní Mi zaplaviť tvoju dušu Mojím Svetlom, ktoré žiari na teba, takže keď uvidia teba, budú vidieť Mňa, a tak naše zjednotenie nech je také dokonalé, že keď pohneš tvojou rukou, tvoja ruka bude Mojou Rukou, Moje Oči budú v tvojich očiach.

Nech sa dozvedia všetci, ktorí to nevedia, že nikto nie je hoden byť blízko Mňa, vášho Boha, ale Ja, ktorý som Ženíchom celého Môjho stvorenia, ktokoľvek, kto sa spojí so Mnou, stáva sa Mi nevestou. A bude žiť opravdivý život vo Mne. Ja som Ten a Jediný, ktorý dáva Život.

No ja som tak bezvýznamná, a je tak ohromujúce, že Ty si sa na mňa nielen pozrel, ale aj si mi zjavil Seba Samého! Do dnešného dňa to neviem prebádať a pochopiť! Ako je to možné, že tento Boh, taký Slávny, Nesmrteľný vo Svojej Nádhere, sa zahľadel na mňa, zjavil mi Seba Samého, hovoril ku mne, On sám sa spojil so mnou v Jeho Objatí. Je to skutočne číre bláznovstvo!

Ach, Vassula, Ja som tvoj Otec, tvoj Stvoriteľ, tak nemám milovať Moje dieťa a tú, ktorú som stvoril? Patríš Mne. Vy všetci patríte Mne! Ja som naozaj v tebe a ty si vo Mne. Duša Môjho Srdca, buď si istá, že v tebe dokončím Moje Dielo, ktoré prevyšuje tvoje schopnosti.

Tak neprestávaj odpovedať na Moje Volanie a buď neúnavná v písaní Môjho Hymnu Lásky. Nech sú Moje Slová ako oheň, ako plamene vášne. Áno!2 Nechápala si, čo som myslel, keď som ti povedal, že Mi budeš slúžiť s vášňou. Vášeň prichádza po opravdivej metanoii, zachvacujúc ťa plameňmi lásky, plameňmi vášne ku Mne, tvojmu Bohu a túžbou potešiť Ma, túžbou cítiť Moju Prítomnosť. Plameňmi vášne, ktoré rozohňujú tvoje srdce, aby prahlo po Mne, tvojom Bohu, vášňou, aby Moje Sväté Meno bolo známe, vášňou ako oheň, ktorý prichádza skrze Svätého Ducha s túžbou plniť iba Moju Vôľu, Moju Vôľu, ktorá ťa žiadala, aby si obnovila Moju Cirkev, aby si ju ozdobila Mojím Poznaním a zjednotila ju.

Prišiel som k tebe, aby som vyjadril Svoje túžby, ktoré mám pre Svoju Cirkev. Ja som Boh, Stvoriteľ a hovorím ti, že Svojou Mocou budem naďalej posilňovať tento kvietok, ktorý som zaštepil do Mňa, takže nikto ho nebude môcť vytrhnúť, udusiť alebo zašliapnuť, dokonca ani najhorší hurikán Môjho nepriateľa, diabla, ktorý by mohol proti nemu povstať. Dobre som ťa zasadil do Môjho Tela, kde sú tvoje korene pevne zakorenené a dobre vyživované. Nasycovaná Mojou Krvou, opevnená Mojím Svetlom a chránená Mojou Rukou. Stále budem na teba dávať pozor ...

Mňa, takú nehodnú, miluješ takým nevýslovným spôsobom, aby si ukázal veľkosť Tvojej Lásky, ktorou miluješ celé ľudstvo, bezpodmienečnú Lásku. Lásku, ktorá napĺňa dušu radosťou, otcovskú Lásku, ktorá privádza človeka k tomu, že kvôli spáse obetuje všetko ...

Môj Pane, nech túžba oslavovať Ťa pretrváva v mojich žilách, neuhasiteľný smäd, ktorý si dal mojej duši, aby Tvoje Sväté Meno bolo známe, nech sa rozmnoží vo mne.

Takže buď Mojou apoštolkou Lásky a Jednoty. Zostaň vo Mne a Ja zostanem v tebe. Buď v pokoji, vždy Mi venuj svoj čas! ic


1 Páči sa mi Ježiš, keď používa moderné slová a On to vie! On vie, že sa na to usmejem, dokonca zasmejem a tak to občas robí, aby ma potešil.
2 Ježiš mi pripomenul, aby som napokon pochopila, čo myslel posolstvom z 23. mája 1987, keď mi vtedy povedal: "keby si Mi slúžila, len by som v tebe odhalil vášeň;" rozpačitá a nechápajúc len som zopakovala: "vášeň ..." A On povedal: "áno, vášeň..." Konečne som pochopila, áno, On nás miluje s vášňou, a keď slúžim Jemu, robím to s plameňmi vášne, s vášňou Lásky, vášeň Ho potešuje, aby bolo Jeho Sväté Meno známe a tiež i Jeho Nekonečné Milosrdenstvo, ktoré má s nami.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved