SK » Posolstvá»


Ľud, ktorý Ma nepoznal, priviedol som k tomu, aby Ma poznal a miloval

30. máj 2016

Ó, Bože, taký Dobrý a Láskavý, volal si ma?

Vassula, dodržal som Môj sľub, ktorý som ti dal. Pamätáš si na Môj prísľub? Môj sľub dáva život i všetkým, ktorí Ma čítajú. Prv som ťa volal, aby som s tebou zaobchádzal so súcitom a nežnosťou. Ja som tvoja útecha v prenasledovaniach a skúškach. Milovaná, nenamáhaj Moje Oči, keď čakám na teba, aby som ťa stretol týmto spôsobom! Buď láskavo Mojou Ozvenou a Ja budem zasahovať, keď Moje deti budú počúvať tvoje svedectvo o Mojej Vznešenosti, o Mojej Sile, Mojej Nežnosti a o veľkej Láske, ktorú mám ku každému z nich.

Vytrvaj v čnosti a nedovoľ, aby tvoj jazyk súdil. Nech každý v tebe vidí Mňa. Ja som ťa formoval, učil som ťa s milosťou, aby si vo Mne vzrastala. Nikdy nepochybuj o Mojej neustálej Prítomnosti! Stále túž po Mne, to Ma vždy potešuje. Tvoja túžba Ma oslepuje. Nech je Mi tvoja ruka vždy k dispozícii, aby som ňou mohol písať Moje Slová.

Povedz všetkým, že som neprišiel s Mojím Žezlom, aby som ich odsúdil, ale prišiel som, aby som ich viedol po Mojej Ceste a zabránil im chodiť po kľukatých chodníkoch, ktoré vedú k Smrti!

Zotrvaj v Mojich Nádvoriach a Ja ťa budem naďalej ochraňovať. Nezabúdaj, že Múdrosť bola a je tvojím Učiteľom a učí ťa Poznaniu z Mojich Nebeských Nádvorí. Tak pozdvihni svoje oči ku Mne, svojmu Spasiteľovi, pozdvihni ich ku Mne, ktorý mám pre teba v Nebi príbytok a zostaň verná Môjmu Slovu. Nedopusť, aby si zaspala, kým sa nevrátiš do svojho Domu. Slúž Môjmu Domu v Mojich Vlastných Nádvoriach a naďalej rozširuj Moje Posolstvo. Neboj sa zúrivého vetra. Keď ťa postretne, vtedy nachádzaj svoje útočište vo Mne.

Som známy tým, že zmierňujem ťažkosti, ktoré môžete mať vo svojich srdciach. Všetky vaše bolesti a trápenia dávajte Mne! Ja Som je po vašom boku. Modlite sa za pokoj.

To, čo som žiadala mojimi perami pre ľudstvo v Tvojom Mene, ich celkom nepresvedčilo, len niektorých, ale mnohí si zatvorili svoje uši ...

Pamätáš sa na Moje Slovo, ktorým som sa ti zaviazal? A na ktorom si budovala svoju nádej a lásku ku Mne? Nebolo práve Moje Slovo, ktoré si dostala, tvojou útechou a nebol Môj sľub dávať život opäť nepovšimnutý? Staraj sa o Moju Vinicu, aby bola úrodná,1 Ja som jej Majiteľ, ktorý ju často navštevujem a pamätaj na to, že nie ty si ju sadila, ale Ja som ju vysadil Mojou Vlastnou Rukou. A ľud, ktorý Ma nepoznal, priviedol som k tomu, aby Ma poznal a miloval Ma, potom čo okúsili ovocie z Mojej Vinice. A tak s veľmi malým úsilím vynaloženým z tvojej strany sa premenili na nositeľov Svetla, pretože substancia, ktorú obsahuje Moje ovocie z Mojej Vinice, im dokazuje Moju ľúbeznosť k nim.

Vieš, Vassula, nie všetky plodiny obsahujú rovnaké živiny, ale Moja úroda, teda Moje Slovo, chráni každého pred Smrťou. Pamätaj si, že pre tieto časy pre vás tak zlé, pripravil som túto Vinicu a každému, kto do nej vstúpi, pomažem hlavu olejom radosti, skryjem ho vo Svojom Srdci a naučím ho Slová Múdrosti, šepkajúc im do ucha Moje čnosti a spravodlivosť a zdôvodním im príčiny, prečo by Ma mali nasledovať na ceste bezúhonnosti a ako by Mi mali vzdať hold.

Pane, čo by Tvoje Srdce rado počulo od nich, od nás ako odplatu za všetko, čo si pre nás urobil? A za veľkú dobrotu vloženú do lásky, ktorú si nám preukázal v Tvojom Nekonečnom Milosrdenstve a v Tvojej Bezhraničnej Dobrotivosti?

Dieťa, preukáž Mi svoju vďačnosť tým, že budeš spievať chvály o Mojej Dobrotivosti! Pretože Ma dojal Môj Otcovský Súcit. Počúvaj Ma: Teš sa! Raduj sa! Povedz Mi: počula si niekedy, že som nebol ochotný živiť Svoje stádo? Stvorenie, dnes, ako nikdy predtým v dejinách, zosielam na vás všetkých Môjho Svätého Ducha, aby k vám prehovoril vo vašich srdciach, aby vás potešil, aby vás spasil.

Moje prejavenie sa v tejto Vinici privedie Môj ľud späť ku Mne. Každý, kto vstúpi do tejto Vinice, bude pokolením, ktoré Ja požehnám. Stanú sa časťou Môjho spásonosného plánu, budú časťou Mňa. Budú pracovať v tejto Vinici spolu s tebou, ale nie nadarmo. Budú ohlasovať Moje zázraky a Moju slávu mnohým národom a budú ich priťahovať do záhrad Mojej Vinice, aby aj oni boli očistení a posvätení.

Ach, Vassula! keby si vedela ... keby si vedela ako sa Šelma krčí pred týmto Mojím Plánom a pred tým, čo som urobil pre teba a pre iných. S tisícmi myriád démonov opustil svoje panstvo, peklo, aby ich všetkých nasadil do vojny proti Môjmu stvoreniu a aby rozšíril svoju moc nad údolia a hory, aby dosiahol svoj ničivý plán a zničil ľudstvo. Môj Plán rozkýva základy tejto zeme. Tak choď a povedz tejto generácii, že 'Boh je tu teraz s nami!' Neobzerajte sa dozadu, naľavo ani napravo, pozerajte sa dopredu na toho, kto stojí pred vami.

Modli sa za pokoj, modli sa za obnovenie Môjho Domu, modli sa za túto generáciu, aby sa vrátila ku Mne. Povedz im o Mojej Vinici, ktorá prijímala vodu z Prameňa Života, ktorý dáva večnú úrodu, ktorú Ja požehnávam, spravujem a s ktorou sa namáham.

Poď, odpočiň si vo Mne. Tvoja práca nebude márna. Umlčím mnohé ústa, ktoré prisahali, že ťa umlčia. Buď požehnaná. ic


1 posolstvá Pravého Života v Bohu.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved