SK » Posolstvá»


Spievaj svetu Môj Hymnus Lásky!

1. júl 2016

Milujem Ťa,
Jahve, môj Žalm,
môj Spasiteľ a moja Skala.
Moje Útočište a Spása.

Vassula, s láskou uchovávam tvoje slová vo Svojom Srdci, pamätaj, že cesta, ktorú som odporučil pre teba a pre uzdravenie tejto generácie, pochádza z Môjho Otcovského Milosrdenstva! Ja som naozaj tvoja Skala, tvoj Žalm a viac, Ja, ktorý som stvoril Nebesia a zem iba Mojím Slovom, vedz, že celá klenba Neba vyznáva Moju Slávu a tak dodržiava dokonalý Zákon, ktorý som im dal.

Rozšír svoje srdce, dieťa! Urob miesto Mojej Svätosti a opáš sa Mojou Silou, My posväcujeme tvoje poslanie.1 Nuž spievaj svetu Môj Hymnus Lásky! Ukazuj Moju Lásku k ľudstvu. Povedz im, že Ja, Jahve, som sa sklonil až z Nebies, z Môjho Trónu, aby som prišiel k vám všetkým a medzi vás všetkých. Bez obmedzenia dostávate Moju spásonosnú pomoc.

Dnes, v týchto dňoch, vediem vašu generáciu s Milosrdenstvom a udeľujem vám trvalé požehnanie. Vidíš? Oboznamujem ťa s Mojimi Cestami, učím ťa Mojim Cestám Múdrosti a umiestnil som Mojich Anjelov ako smerovú tabuľu na každú križovatku, aby ťa viedli ku Mne, k Pravde, aby sa Mi klaňali v Pravde.

Ja ti potom odplatím tak, že utvorím v tebe nové srdce. Dcéra, buď šťastná a neustále sa modli. Vybav si drobné práce a nikdy nezabúdaj na Moju Prítomnosť!


1 Najsvätejšia TrojicaChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved