SK » Posolstvá»


Ja som Stvoriteľ všetkých vecí

4. november 2016

Pane, si väčší, než sme všetci schopní pochopiť, a predsa sú takí, ktorí tvrdia, že plne chápu Tvoje Božstvo, Tvoju Trojjedinú Svätosť, teologizujú o Tebe nie duchovne, bez Ducha Svätého, bez rozumového základu a ľahkovážne filozofujú o Tvojom Posolstve. Ukazujú, že vôbec nemajú Ducha Pravdy, keď nie sú schopní tieto veci pochopiť.

Máš pravdu. Človek nemôže pochopiť Mňa, svojho Boha, bez Ducha. Sväté Písma vám hovoria, že najdôležitejšie je spoznávať a chápať Ma. Keď vám chýba Poznanie Mojej Trojjedinej Svätosti, je to akoby ste popierali aj to, že som Začiatok i Koniec, Alfa a Omega a že som Stvoriteľ všetkých vecí, ktoré obnovujem vo svete, a že som všetko z ničoho priviedol k bytiu. Dnes Ma človek nepozná úplne, ale keď vstúpi do Nebeského Svetla, dokonale zjavím Seba Samého. Po nasýtení Mojím Duchom už vaše zmysly budú chápavé, lebo váš duch bude vyslobodený z tela a bude úplne patriť Duchu Svätému.

Vassula, čas sa kráti. Oddnes by mal každý začať žiť tak, akoby to bol jeho posledný deň na zemi.

Môj Pane, Kráľ nad všetkým, Jediný v mojom Živote, daj nám všetkým odvahu naďalej Ťa oslavovať, vlož do nás presvedčivého ducha a presvedčivé slová do našich úst, keď sme pred tými, ktorí Ťa neprijímajú a ktorí odmietajú prijať Tvoje Posolstvá;

Ty vieš čítať v srdciach. Ty vieš všetko, budem Ťa počúvať a ďalej odovzdávať Tvoje výroky, ako som to vždy robila.

Potomok Mojej Slávy, ktorého som naplnil z Mojich Prameňov Života, aby spieval svetu Môj Hymnus Lásky, aby rozprával o všetkých Mojich Divoch, o Mojej Vášni, Mojich Zázrakoch, buď požehnaná a naďalej Ma neúnavne hľadaj.

Pokolenie Môjho Srdca, neboj sa, pretože Moja Moc chráni nielen túto zem, ale celý vesmír! Naplnil som ťa esenciami z Neba, tečúcimi od hlavy po tvojej tvári, po perách k nohám, ktoré budú stáť a vydávať svedectvo, aby vyburcovali srdcia.

Moje stvorenie, dnes vás všetkých volám, aby ste sa skryli vo Mne, vašom Bohu. Zašpinili ste si ruky? Poďte ku Mne a Ja ich omyjem v Mojej Krvi. Prijmem vašu modlitbu. Ušpinili ste si srdce? Utekajte ku Mne, neváhajte, nebudem vás karhať, vaše srdce uzdravím. Ak vás trápia kosti, tiež ich uzdravím, aby ste aj vy mohli ochutnať Moju Sladkosť a chváliť Ma piesňou. Pre Moje Meno váš jazyk bude oslavovať Moje Meno a Ja budem zatiaľ vedľa vás a budem vás viesť Mojím Kráľovským Žezlom. So Mnou vám nič nebude chýbať, pretože Ja som Kráľ, bohatý v Múdrosti, bohatý v Odpúšťaní, bohatý v Dobrotivosti. Ja vás budem viesť do Mojich Kráľovských Nádvorí, aby ste prijali Moju Novú Pieseň, Vznešenú Melódiu, chváliacu Moje Sväté Meno, ktoré zem i Nebo prevyšuje Vznešenosťou i Nádherou.

Budem tvojím Pánom, ktorý ťa naučí, ako konať čnostne a spravodlivo. Potom ťa zmením a staneš sa radosťou Môjho Otca, vencom na Jeho Hlave. Slávou Jeho Svätého Mena. Zastav sa na chvíľu, pevnosť Najvyššieho, veža sotva postavená, Moje Mesto, Moje Vlastné, posvätené a upevnené, nedovolím, aby si padlo, pretože Ja Som Boh, vyvýšený nad celý vesmír.

Dcéra, všetkých povediem ku Mne, ak odmietnu zlo a obrátia sa ku Mne, aby sa stali odleskom Mojej Podoby. Odtiaľ budú mať vaše pery a srdce Múdrosť, aby ju vyslovili, aby šeptali Pieseň, ktorú som spieval pre vás; Budeš ohlasovať Moje Sväté Meno tým, ktorí na Mňa zabudli, kým Ja budem mať Môj Prst na tvojich perách, aby som ich zvlažil milosťou. Tak to bude s tými, ktorí si vybrali Mňa. Oblečiem ich do vznešeného ornátu, do brokátu, adekvátne pre prítomnosť Môjho Otca, oblečú si Mňa. Priviňte sa ku Mne, odčiňte svoje hriechy a vaše hriechy sa roztopia ako srieň na slnku. Teda aby ste zistili Moju Vôľu a rozoznali, čo je dobré a čo od vás vyžadujem, musíte zanechať náklonnosť k tomuto svetu okolo vás a dovoliť Mi, aby som vás formoval tak, ako si želám. icChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved