SK » Posolstvá»


Kráľ kráľov, odetý do Veleby, Pán všetkých mocností

28. november 2016

Moja Vassula, Moja Milosť sa zjavovala po všetky tieto roky a prostredníctvom Mojich pomazaných Posolstiev umožnila spásu mnohým Mojim deťom. Moja sláva sa bezvýhradne prejavila a Duch Svätý sa vylieva na túto generáciu štedro ako nikdy predtým v dejinách

Moja Vassula, spoľahni sa na Mňa a nauč sa, že tvojím jediným želaním by malo byť šíriť Moje Posolstvá široko-ďaleko a byť úprimná v Mojej výučbe. Po celý ten čas se modli a nech ťa písanie nikdy neunaví. Potom ti budem naďalej dávať dar Svojej Lásky. Neustále ťa budem udržovať v Mojej Kráľovskej Hodovnej Sieni a pred očami tvojich utláčateľov ťa budem kŕmiť Mojou Vlastnou Rukou. Ochutnávaj Lásku, ktorú mám k tebe, aby si mohla povedať:

"Sýť ma Svojím chlebom, obnov ma,
Tvoja Láska ma opája, dvíha ma,
dovoľ mi spočinúť na Tvojom Srdci
a pevne sa Ťa držať.

Tvoja Prítomnosť, môj Pán a Kráľ,
je ako stĺp vystupujúceho kadidla
drahocennej vône.

Ženích Svojho stvorenia,
dokedy budeš skrývať
Svoju Tvár za Závojom?
Nenechávaj ma čakať,
lebo vieš o mojom vytúženom želaní
nadvihnúť Ti Závoj
a objaviť Tvoje Božstvo.

Vždy ma priťahuj, aby som
kráčala v Tvojich Šľapajach,
Ó Knieža Vesmíru!
Tvoje Kráľovské Žezlo
je mojou vodiacou palicou.

Stále mi chýba Múdrosť,
nauč ma, aby moje srdce plnilo Tvoju Vôľu,
aby moje uši počuli Tvoju Múdrosť.

Vo Svojej priazni mi ponúkaš nápoj Vína
z Tvojho Mystického Kalicha,
opájajúc ma do zbláznenia.
Aký pokojný je Jeho tok!

Kráľ kráľov, odetý do Veleby,
Pán všetkých mocností,
dovoľ mi vždy prebývať
v Tvojej Kráľovskej Hodovnej Sieni
nachádzajúc bezpečie
pod Tvojimi Krídlami."

Áno, pi Moje Víno a jedz Môj Chlieb a Ja ťa vždy budem viesť, aby som videl, ako prinášaš ovocie. Moje Srdce bude dojaté touto vznešenou témou, tak povstaň a prijmi Moje Požehnanie. Dobrota a Milosť budú ťa sprevádzať pre Moje Sväté Meno

Malé dieťa, budem nad tebou kraľovať, ako túži tvoje srdce. icChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved