SK » Posolstvá»


Utešovateľ tvojho ducha Ja Som

19. október 2020

Hľa, dieťa Moje, nech sa tvoja myseľ neznepokojuje, lebo Ja, Ježiš, som vždy po tvojom boku. Uspokoj sa v modlitbe a nech sa ona stane prístupom a prostriedkom zjednotenia so Mnou. Vari by si Ženích neužíval tie súkromné ​​chvíle so Svojou Milovanou nevestou? Pamätaj si, že neustála modlitba dopĺňa všetky denné modlitby vo všetkých hodinách.

Utešovateľ tvojho ducha Ja Som. Pamätaj a nikdy nepochybuj o tom, že som aj tvojím Učiteľom a Vychovávateľom. Všetko, čo si sa naučila, prišlo odo Mňa. Požiadal som ťa, aby si odovzdávala Moje Posolstvá a nepresviedčala tých, ktorí nechcú uveriť.

Modli sa viac, pretože na tomto svete je toľko zla, tak málo je na správnej ceste a toľkí sú na nesprávnej ceste záhuby. Padajú do pekla ako sneh, ktorý padá na zem, modli sa za všetkých, ktorí potrebujú uzdravenie, potrebujú modlitby. Dcéra, budeme pracovať spoločne, nikdy sa nepúšťaj Mojej Ruky, ktorá drží tvoju ruku. Buď v pokoji so Mnou, tvojím Ženíchom.

Budem pokračovať v Mojej Milostnej Piesni, aby som utešil a pozdvihol tvojho ducha. Ja som Láska. icChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved