SK » Posolstvá»


Za Mojím Závojom je Moje Božstvo

3. november 2020

Pane, odkazujem Ti, aby si nás vtiahol do pokojnej a tichej kontemplácie; vtiahni nás do ticha Svojho Srdca, kde bude možné pozdvihnúť nášho ducha, aby cítil Tvoju Svätú Prítomnosť a počul Tvoje milostné šepoty a učil nás modliť sa Modlitbu Zjednotenia;

pritiahni nás bližšie k Tebe, do kontemplatívnej modlitby, ktorá neobsahuje žiadne slová, ale namiesto toho pozdvihuje našu dušu, aby sa vzniesla do výšin Tvojej slávy, nad možnosti tohto sveta a dovolila nám preniknúť do hlbín Teba, môj Bože;

ach! dcéra, všetko, čo si prajem, je aby si sa rozpustila vo Mne! anihilovala všetko, čo nie je láska; podporím tvoju túžbu, Moja láska, aby som udržal tvoju túžbu nažive, aby tvoja túžba prenikla hlbšie do hlbín Múdrosti, do samého Môjho stredu, "Ja" svojho Boha;

požiadal si nás, aby sme dvíhali oči iba k Tebe, aby sme odpútali nášho ducha od pozemských vecí a dychtivo hľadali iba nebeské veci, ktoré trvajú večne a ktoré sa nikdy neopotrebujú; potom si povedal Otcovi o Svojich učeníkoch, "že už viac nepatria svetu, tak ako ty",1 nauč nás, aby sme sa im podobali a odpútaj nás od sveta, aby sme patrili iba Tebe, a nie svetu;

nevedeli ste, že už viac nepatríte svetu, keď ste si Ma obliekli ako žiarivý Odev, ktorý vás odlišuje od zvyšku sveta? nevedeli ste, že som vždy s vami, vy, ktorí ste Ma pili a mali ste Ma ako božské Jedlo?

učil si nás ceste, ako sa k Tebe priblížiť a znovuzrodiť z Tvojho Ducha, zanechajúc za sebou hluk a nepokoj tohto sveta, ktorý tak nahlodáva našu dušu, aby sme v tejto harmónii znovuzrodenia mohli porozumieť Tvojej Vôli; dnešný svet vo svojej hriešnosti nikdy neprestal byť rozrušený, naplnený bezcieľnym chaotickým nepokojom, bezohľadnosťou a násilím;

vy, ktorých som vylákal ďaleko do púšte, aby som bol s vami osamote, nebojte sa Ma, lebo Ja vám ukážem, že Moja Láska je príjemnejšia ako sladké víno a prevonia vás pravým nardom a najjemnejšími vôňami; potom ako stĺp kadidla budem stáť pred vami v Majestáte, zatiaľ čo malé srdce bude kričať: 'dýchaj nado mnou Svojím kadidlom, osprchuj ma Studňou Živej Vody, Prameňom Života, zaplav ma prúdmi požehnaní!'

ach, Bože! aké požehnanie Ty vylievaš na moju nehodnú dušu! žiadal si nás po všetky tie roky, aby sme s Tebou uzavreli mier, a že akonáhle vo svojom srdci ustanovíme Mier a spojíme svoje srdce s Tvojím, nikdy by sme Ťa nemali nechať odísť; čo sa skrýva za Tvojím Závojom?

za Mojím Závojom je Moje Božstvo; dávam Svoj Pokoj všetkým, ktorí prichádzajú v pokore a láske a prosia o zmierenie sa so Mnou; na oplátku ich žiadam, aby priniesli Môjmu ľudu posolstvo pokoja; pomazaní Mnou olejom radosti, poslaným Mnou, títo tvorcovia pokoja budú stúpať nad národmi s holubičími krídlami pokrytými striebrom, aby na všetky národy pršali klenoty Mojej spásonosnej pomoci, aby ochutnali intímne slasti Môjho Najsvätejšieho Srdca;

Tvoj púhy pohľad určite rozjasní našu dušu a dodá nám odvahu, a my, v tých chvíľach blaženosti zvedení Tvojou Božskou Láskou, by sme prilipli k Tebe, zo strachu, aby sme Ťa opäť nestratili; Tvoj Duchovný Svet je náš Život, Tvoje Kráľovstvo je náš Domov a sú cennejšie ako všetky poklady, ktoré tento svet obsahuje; Ty si Nevyčerpateľný Poklad nášho života, nevyčísliteľné Bohatstvo, Radosť nášho srdca, jas našej duše, neoceniteľná Perla, Život sám!

je pravda, Moja žiačka, zachovala si Moje Slovo nažive v sebe, lebo Ja som Jediný, kto vám môže dať šťastie a skutočnú bezpodmienečnú Lásku; tí, ktorí Ma objavili, môžu Ma porovnať s neoceniteľnou Perlou, Nevyčerpateľným Pokladom, Stromom Života; Moje vyžarovanie pokrýva každého, kto je zjednotený so Mnou a stáva sa jedným so Mnou, rozpusteným v Mojom Svetle; lebo ja som Svetlo sveta; som ako šumivý živý Prameň, ktorý tryská ako prúdiace svetlo, pripomínajúce kaskádu diamantov, ktorá sa valí z Môjho Trónu na túto zem; ktokoľvek Ma pije, bude túžiť po ďalšom; tí, ktorí Ma pijú, sú navždy Mojimi, pretože sa v nich stávam Životodarným Prameňom;

ach! musím sa toľko učiť! Vykupiteľ a Źeních: požiadal si nás, aby sme boli s Tebou sami, čo i len na krátku chvíľu, a užívali si Tvoju Prítomnosť v súkromí; veď nás v tichu púšte, kde budeš nežne hovoriť do našich sŕdc, Ty a ja, ja a Ty, sám, tešiac sa v prítomnosti toho druhého v súkromí pod hviezdnym svetlom; páči sa mi, čo si vtedy povedal o Izraeli Svojmu prorokovi Ozeášovi: "to je dôvod, prečo ju budem lákať a viesť na púšť a hovoriť k jej srdcu".2

budem potom objímať Tvoj Otcovský a Dôverný vzťah v týchto chvíľach súkromia, ďaleko od hluku sveta, ďaleko od chaosu tohto sveta, pretože na púšti vleješ do mňa Porozumenie a Poznanie Seba samého, ktoré prevýši akúkoľvek pozemskú múdrosť a schopnosti, ktoré by som v sebe mohla mať, keď som patrila svetu; moja neznalosť nepoznania Ťa a porozumenia Ti bude minulosťou a bude pochovaná v krajine zabudnutia, ak by som teraz nasledovala túto Cestu, ktorú mi Ty určíš ...

získaš viac ako toho na púšti; znovuzrodíš sa zo Mne milosťou, ktorá presahuje všetko, čo si len možno predstaviť, tvoja duša pohrdne všetkým, čo nie som Ja, potom, čo prehovorím k tvojmu srdcu; áno, budem lákať tých, ktorí sa bezcieľne potulujú po tejto zemi, ako temné tiene, ako sadze, ktoré im znetvorujú dušu, pripomínajúce Smrť, a prilákam ich na púšť, a keď budem hovoriť k ich srdcu, ich duši, dotknutí Mojou Nežnou Láskou, roztavia sa vo Mne a oddajú sa Mi; obdarím ich tým, čo im chýbalo, začnem ich obdarovávať Vierou, nepriateľom Môjho nepriateľa, ktorý nemôže zniesť, keď pozoruje oslnivý jas Viery, od toho okamihu sa táto duša bude pridŕžať iba Môjho Slova a Ja budem vzrastať v tejto duši, zatiaľ čo ona sa bude umenšovať; naše duchovné spojenie bude potom dokonalé; tejto duši sa prejaví Moja priateľská Prítomnosť, Moje očarujúce Slová, pretože budem hovoriť jazykom čistého ducha a napĺňať ju Poznaním a Porozumením Mňa samého; Moje metódy na vychovávanie duše sú s nežnosťou a vlievajú do jej srdca lúče Mojej Božskosti;

vo Svojom Volaní ku mne, Pane, si povedal, že púha Tvoja Prítomnosť Svetla mi dá nadobudnúť Múdrosť a získať Božie priateľstvo odovzdné Ním skrze dary Poučenia, tie dary, ktoré osvietia moje myšlienky a skutky božským Poznaním a Porozumením, dary, ktoré si nám Ty vždy chcel ponúknuť ...

Ja, Ježiš, som Prameňom vášho života; Duch Svätý vo Svojej milosti je Svedkom, ktorý vás pozná a poučuje a osvecuje vaše myšlienky; dnes vychovávam apoštolov lásky, ktorí sú naplnení láskou, aby vyšli do sveta a svedčili, že všetci ľudia Ma môžu poznať; dnes, vo vašich dňoch, Moja drahá dcéra, vychoval som ťa, aby si sa tešila z Prítomnosti Ducha Svätého a aby skrze Ducha Svätého tvoje vyslovené slová zapaľovali tých, ktorí počúvajú, ako by vyšli s mocou a s nádychom dôvtipu; tak nech každá duša kričí na púšti, ako svätý Peter na hore Tábor: "Pane, je pre nás úžasné byť tu s Tebou;"3 ...

moja radosť je v Tebe, Tvoja vernosť trvá vek za vekom, drž ma uzavretú vo Svojom Srdci; Ty Sám si si ma vybral, skôr ako som sa narodila, aby som bola Tvojou poslankyňou, nech ma Tvoj Duch Svätý opatrne vedie vo všetkých mojich činoch a chráni ma pod Svojimi Krídlami, potom všetko, čo budem robiť, bude v Tvojich Očiach prijateľné;

ako Kráľ, ktorý vydáva rozkazy, Ja, ktorý som tiež tvojím Ženíchom, urobím všetko preto, aby tvoje konanie bolo úspešné, pokiaľ budeš naďalej zjednotená vo Mne; putovali sme spolu po všetky tieto roky a ukazovali sme vám Moje Kráľovstvo; povedz Mojim ľuďom, že im vrátim v plnej miere za všetko ich úsilie, ktoré vyvíjajú pri šírení Mojich Posolstiev; milujem vás všetkých! icChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved