SK » Posolstvá»


Udelím hojne Svojich Požehnaní všetkým, ktorí Ma hľadajú

11. január 2021

Jahve, Otče všetkých, zjav tomuto zomierajúcemu svetu Svoju Svätú Tvár a zmocni sa nášho úbohého ducha!

Ja Som; pokoj nech je s tebou, naozaj, maj túžbu po Mne, každý deň svojho života! Ja, Jahve, som po tvojom boku a teším sa, keď Ma voláš! potešenie Môjho Srdca, nikdy neprestávaj túžiť po Mne; buď ako vyschnutá pôda túžiaca po Mne; buď neotrasiteľná vo svojej viere; príď, vylej Mi svoje prosby a Ja ich vyslyším; vypusti zo srdca všetky svoje problémy a Ja im dám radu;

dcéra, pozri sa hore, kde je tvoj Domov, áno, pozri hore, aby si priložila svoje srdce k Pravde; teraz Ma počúvaj:

Moja Prítomnosť pre teba je veľkým darom, ale je to tak pre celé ľudstvo; existuje toľko dobrých vecí, ktoré som ti dal, Vassula, počas tvojho detstva, ale tvoja pamäť ich vymazala z tvojho ducha; predsa len ti pripomeniem: keď si bola nemluvniatkom, držal som ťa vo Svojom Náručí, vo Svojom Objatí1 a pozdvihol ťa ku Mne ako otec, ktorý sa teší svojmu dieťaťu, Ja, ktorý som nad tvojím pozemským otcom, pretože som tvojím Stvoriteľom, potešený zakaždým, keď som ťa držal vo Svojom Objatí a dvíhal ťa z postieľky pre radostný smiech Mojich Anjelov! hladkal som ťa Láskou, zatiaľ čo ty si sa na Mňa usmievala; a ako otec, ktorý rozpráva so svojím dieťaťom, prihováral som sa ti a povedal ti: "pripútam si ťa k Sebe navždy, maličká, budem viesť tvoje kroky ku Mne po všetky nasledujúce roky a budem ťa strážiť, keď budeš odpočívať; a keď príde svitanie, budem s tebou hovoriť s Poučením a Múdrosťou a pripomeniem ti, že Ja Som tvojím Otcom a že ty si Mojou; že pochádzaš odo Mňa a že si Mojím semenom; budem ti vyrovnávať zem, keď sa staneš Mojím Nositeľom;" s potešením som chcel osviežiť a zostriť tvoju spomienku na Mňa;2 semeno pochádzajúce odo Mňa, ktoré som mal v úmysle v pravý čas zasadiť uprostred tejto generácie;

áno, skutočne, stvoril som ťa uprostred tejto generácie pre Svoj účel; povolal som ťa, aby som ti rozvinul Môj Spásonosný Plán a s bolesťou vo Svojom Srdci ti povedal, že ťa pošlem von z Môjho Objatia, aby si hovorila v Mojom Mene, ale keď tak budeš robiť, svet bude s tebou zaobchádzať ako s podvodníkom; keď si sa opýtala 'prečo'?, odpovedal som: 'je známe, že hlina sa zmýva prvými kvapkami dažďa, ale tvoja duša nikdy nezomrie;'3 toto boli Moje Slová pre teba; dodal som však, že ťa obohatím o odvahu a elán, aby si napriek svojej slabosti nikdy neochabla ani sa nebála; spolu so Mnou budeš neúnavne zasievať svet Mojimi semenami;

a hľa, budeš tiež Mojou obeťou; musel som si vybrať jedného z vás, aby bol Mojou obeťou a aby bol takým, vyhnal som z teba všetok strach, aby sa tvoj jazyk stal čistým ako striebro, pokiaľ budeš opakovať Moje Slová; Moja Láska pre túto generáciu prekonáva všetky hranice, Moja Láska sa bude na vás všetkých neustále vylievať z Môjho Trónu ako kaskády trblietavých diamantov a Ja ako chtivý žobrák stojaci na križovatke budem prosiť o almužnu lásky od všetkých okoloidúcich, keď budú prechádzať okolo za svojimi nezákonnými úmyslami a miznúť ako tieň, apatickí a stratení;

zároveň bude zhora počuť výkriky Môjho Syna, ktorý bude k nim tiež volať: "ó, poďte! poďte a jedzte Môj Božský Chlieb a pite z Môjho Božského Vína, ktoré som pripravil pre všetky pokolenia! aby ste boli uzdravení a žili, milovaní! zanechajte poklady tohto sveta, pretože tie vám nedajú žiadny úžitok! príďte ku Mne, pretože získate Múdrosť a Múdrosť vám ukáže Cestu k Pravde a k Životu; Môj výkrik smeruje k vám, synovia a dcéry Najvyššieho; nepočuli ste, že ten, kto Ma nájde, nájde Život? som Bránou k Večnému Životu, tak poďte!"

Spomínam si na dni, keď si ma volal, a teraz uvažujem nad všetkým, čo si pre nás urobil; nech si požehnaný, Jahve a Ježišu!

Moje dieťa, mnohí Ma budú potláčať, pretože Ma nepoznajú ani Mi nerozumejú; vo vašich dňoch sa skláňam z výsosti, aby som sa dostal k vám všetkým, kráčam v prachu a hľadám Svojich úbohých synov a dcéry, ktorí kráčajú v prachu hriechu, aby som ich zodvihol a preniesol ich na miesto, ktoré som pre nich rezervoval, kde budú oblečení v čistote; miesto, kde sa neustále vylievajú Večné Požehnania; nezostaňte v prachu hriechu a izolovaní, generácia, lebo to nebude pre vás dobré, ak zostanete odpojení odo Mňa a zostanete tak mŕtvi, pretože zostanete oddelení od Môjho Ducha, ktorý je Darcom Života a ktorý ťa oživuje a pohýna, zostanete ako mŕtvoly, tak poďte a vrúbľujte sa na Môjho Ducha, aby ste žili!

Chcela by som sa modliť, aby celé ľudstvo vstúpilo do Tvojich Brán a vošlo do Tvojich Kráľovských Nádvorí, aby chválili Tvoje Sväté Meno po celú večnosť, pretože Jahve je Dobrota Sama, Jeho Láska večná!

príďte! spoľahnite sa na Mňa, udelím hojne Svojich Požehnaní všetkým, ktorí Ma hľadajú, a vylejem na nich Svoje Meno ako olej, aby som oživil ich dušu; blahoslavení sú tí, ktorí Ma vo svojej slobodnej vôli objímajú, pretože budú premenení na Svetlo; príď, dcéra, aby si bola Blahoslavená; Láska ťa miluje;


1 Boh mi dal porozumieť, že to bola mystická skúsenosť; niekedy vidíte malé deti ako pozerajú hore a usmievajú sa s potešením, a ja naozaj verím, že ich duša vtedy komunikuje s Bohom a s anjelmi
2 Čo Boh urobil, naozaj mi pripomenul, keď sa prvýkrát priblížil ku mne a povedal, že On je mojím Otcom. Mala som silný pocit, že sme sa už nejako predtým stretli, že Ho poznám!
3 pochopila som potom, že my, ktorí sme stvorení z hliny, naše telo zomrie, keď príde čas, a premení sa na prach, ale naša duša nikdy nezomrie, takže pre Boha nebola dôležitá naša pozemská smrť, ale to, čo sa pre Neho počítalo, bolo to, že naša duša, ktorá nikdy nezomrie, prichádza k Nemu, aby s Ním žila večne.



Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved