Otec Ion Bria, profesor pravoslávnej teológie

Profesor pravoslávnej teológie, bývalý riaditeľ Unit One, sekcia pre jednotu a obnovu vo Svetovej rade cirkví v Ženeve, píše o knihe "Fire of Love" (Oheň Lásky). Je to zbierka s posolstvami Skutočného Života v Bohu o Duchu Svätom.

(Zatiaľ uvádzame niekoľko základných myšlienok z textu otca Iona Bria, na preklade kompletného textu sa pracuje.)

Pre spoločenstvo Božieho ľudu, oddanosť Kristovi ustanovuje základ a jadro života a službu všetkých veriacich, kňazov, učiteľov a biskupov. Niektorí sú povolaní k tomu byť učeníkmi, kedy je ich osobná identita a vernosť Kristovi prvoradou dôležitosťou. (...)

Symbol "troch železných tyčí" (v Pravom Živote v Bohu) je pravdivý a svojou "neprispôsobivosťou" odpovedá cirkvám, strnulým v spánku letargie rozdelenia. Aj tu je to otázkou oddanosti Kristovi. Kristus vo svojich posolstvách žiada o naliehavú "nápravu". Aspoň o slávenie Veľkej noci v jeden spoločný dátum. Len oheň Ducha Svätého môže tieto neohybné tyče zmäkčiť a ohnúť. (...)

V čase, keď našu pozornosť upútava toľko sektárskych a fundamentalistických skupín, bez toho, aby uvoľnili aspoň kúsok miesta Bohu, nemôžu kresťania zostať úplne hluchí k presvedčeniu a rade Vassuly v otázke nových znamení jednoty tu a teraz. V tomto posolstve je niečo všeobecné, pripomínajúce, že "všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi" (Gal 3,28). Tradícia nešpecifikuje žiadne obmedzenia ohľadom materiálu a prostredníka, ktorý môže byť použitý pre hlásanie evanjelia, vyžaduje iba, aby bol vhodný. Poskytuje to dostatočnú pôdu pre to, vziať čo najchápavejší pohľad tých, ktorí sú nositeľmi Kristovej vízie, ktorá je zhora odovzdávaná písaným slovom? Cirkev potom musí uznať dary veriaceho, rozvíjať ich a vložiť do života celého Tela. Rozlíšiť ich. Niektoré zamietnuť a iné povzbudiť. Vassula vlastní viditeľné svedectvo svojej skúsenosti a to skrze svoje ruky. Úloha hlasu a ruky Toho, kto pripomína veci, nie je mechanická. Musí sa vyrovnávať so svojou ľudskosťou, so svojimi silami, so svojou slabosťou a zlyhaniami ...

(Kompletný preklad textu bude k dispozícii čo najskôr, originál textu v angličtine nájdete tu.)

 
Svedectvá
Pohľad Cirkvi
    Zmena situácie - Kongregácia pre náuku viery (2005)
    Patriarcha Alexandrie a celej Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéza Durban, Južná Afrika
    Kardinál Sfeir
    Kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, India
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, ukrajinská pravoslávna cirkev v Južnej Amerike
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánskej cirkvi v Jeruzaleme
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Privítanie biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Rev. Gavin Ashenden, držiteľ doktorátu z kánonického práva
    Otec Ion Bria, profesor pravoslávnej teológie
    Pápež Ján Pavol II.
    Ďalšie materiály CDF
    Zahraničná bibliografia
    Vassula svedčila na stretnutiach po celom svete
    Charitatívne "skutky lásky"
    Ekumenismus a spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Iné náboženstvá
Svedectvá laikov z celého sveta
Svedectvá väzňov

 
 
Pohľad Cirkvi
Informácie o pohľade Cirkvi na špiritualitu Pravého Života v Bohu

Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Osobné svedectvo pravoslávnych, katolíckych a protestantských duchovných, teológov a profesorov, zasvätených osôb

Iné náboženstvá
Svedectvá predstaviteľov iných náboženstiev (nie kresťanstvo)

Svedectvá laikov z celého sveta
Súbor krátkych svedectiev laikov z celého sveta (externý link)

Svedectvá väzňov
Súbor svedectiev o obrátení väzňov z celého sveta (externý link)

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved