SK » Beth Myriam »

Vitajte v sekcii venovanej TLIG Beth Myriam (Máriiným domom)


"Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma, bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste za mnou ... amen, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili." (Mt 25,35-40)

Teraz Mi načúvaj a napíš tieto slová: Buduj Naše útulky Beth Myriam, kdekoľvek môžeš. Pozdvihuj utláčaných, pomáhaj sirotám, chráň Ma, osloboď Ma zo stoky a nasýť Ma. Zbav Ma Mojich bremien a ťažkostí. Podporuj Ma a dodaj Mi odvahu, ale predovšetkým miluj Mňa. Všetko, čo ukážeš poslednému z Mojich bratov, robíš pre Mňa ... Žehnám tým, ktorí podporujú Môj život. Nech zostanú čestní a milujúci. Som s tebou ... ic

Posolstvo zo 27.3.2002

 
 

 
Úvod
Ako začal projekt Beth Myriam (externý link)

Domy Beth Myriam po celom svete
Reportáže a fotografie z domov Beth Myriam z celého sveta (externý link)

Ďalšie charitatívne projekty
Ďalšie duchovné a charitatívne diela (externý link)

Ako podporiť ...
Ako podporiť domy Beth Myriam (kontá v rôznych menách) (externý link)

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved
TOPlist