SK » Posolstvá»


Ježišova modlitba

29. január 1990

Pane?

Ja som to dieťa, modlime sa:

Pane, môj Bože,
pozdvihni moju dušu z tejto temnoty do Svojho Svetla,
uzavri moju dušu do Svojho Svätého Srdca,
živ moju dušu Svojím Slovom, 
pomaž moju dušu Svojím Svätým Menom, 
priprav moju dušu, aby počula, čo jej hovoríš,
vdýchni Svoju sladkú vôňu na moju dušu a oživ ju, 
uchváť moju dušu, aby bola radosťou Tvojej Duše; 
Otče, okrášli ma, Svoje dieťa, 
nech na mňa dopadne Tvoja čistá myrha,
vzal si ma do Svojej Nebeskej Siene, 
kde sedia všetci Tvoji Vyvolení, 
previedol si ma okolo Svojich anjelov, 
ach, čo viac moja duša žiada? 
Tvoj Duch mi dal život 
a Ty, ktorý si Živý Chlieb, 
si obnovil môj život, 
ponúkol si mi piť Svoju Krv, 
aby som mohla večne s Tebou
zdieľať Tvoje Kráľovstvo 
a žiť naveky vekov;
Sláva buď Najvyššiemu! 
Sláva buď Svätému Svätých,
Zvelebený buď náš Pán,
Požehnaný buď náš Pán, 
pretože Jeho Milosrdenstvo a Jeho Láska 
siaha z pokolenia na pokolenie
a bude naveky;  
amen;

dobre, Moje dieťa

(Ježiš bol šťastný pri tomto diktovaní.)Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved