SK » Posolstvá»


Za Mier je treba zaplatiť vysokú cenu

9. január 1991

(Plakala som kvôli falošným obvineniam, ktoré o mne povedal "..." a ktoré narobili veľa škody.)

kvetina, to je tiež Môj Kríž ale dovoľ Mi zachádzať s tebou, ako sa Mi páči; tvoja láska Ma dosahuje ako kadidlo; keď náhle na teba dopadne smrtiaca pohroma, Moje dieťa, obetuj Mi to; Ja to dobre využijem; národy1 sú na pokraji vojny chápeš?! dieťa, obetuj Mi svoje utrpenia, pretože hnev je hotový vzplanúť ... prijmi Môj Pokoj ... maj dôveru vo Mňa, Moja Vassula; pamätaj si, Ja ťa uteším; potom je po tvojom boku tvoj anjel, aby ťa potešil a ošetril ti rany; ale nateraz Mi dovoľ ponechať na tebe Môj Kríž; odvahu, dcéra! Môj Kríž je ťažký a dolieha na teba, ale viem, že budeš ochotná niesť Ho až do konca;

Ja, Pán, ti žehnám; odmením ťa v nebi

(Daniel, môj anjel.)

tvoj Ježiš ťa miluje; to som ja, Daniel; spomeň si, Pán ťa nechal odpočinúť si, ale teraz by si nechcela, aby si aj On odpočinul? Vassula, uspokoj Ho teda a dovoľ Mu drviť ťa utrpením; za Mier je potrebné zaplatiť vysokú cenu, v hre je mnoho životov; ako často ťa Pán drví takou ťarchou?

Nie často.

nie, nie veľakrát; takže keď tak niekedy urobí, prijmi to a nerozčuľuj sa kvôli tomu; Vassula, všetky tieto obete nie sú nadarmo; aj teba ony posilňujú; zostávaj v Božej Láske;

On je dychtivý aby ťa očistil,
ty buď dychtivá osláviť Ho
Daniel, tvoj anjel; d

(Usmiala som sa. Nejako sa môjmu anjelovi vždy podarí rozveseliť ma. Usmievala som sa veršom, ktoré napísal. To je on, môj anjel.)


1 Vojna v Perskom záliveChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved