SK » Posolstvá»


Dnes sa množia praktiky zasväcovania vraždením detí

28. máj 1993

pokoj s tebou; káž a ohlasuj, že Boh, na ktorého zabudli, príde k nim ako matka; Môj Príchod je veľmi blízko; prejavujem sa prostredníctvom teba, aby som každého zavolal do Svojho Srdca a zachránil ich pred odpadlíctvom;

dnes sa množia praktiky zasväcovania vraždením detí, mám azda mlčať? deťom sa ponúkajú v televíznych programoch strašné pohľady, ktoré ničia ich čistotu; ach, vojdi do Mojich Rán a zdieľaj Moje trýzne, poď Ma potešiť! ic;Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved