SK » Posolstvá»


Zjavenie Pána

6. január 2003

(Zjavenie Pána)

Dovoľte mi chváliť svojho Boha
  pre Jeho Dobrotu a Jeho úžasné skutky, 
na oplátku za všetko,
čo pre nás urobil
a pre veľké a nežné Milosrdenstvo,
ktoré nám preukázal;

Ten, ktorý presahuje výšiny,
  Ten, ktorý je odetý do Kráľovskej Moci, 
Ten, ktorého šat žiari zafírmi, 
nikdy neopustil nás, Svoj ľud, 
pretože my sme kosť z Jeho Kosti,
telo z Jeho Tela 
a dych Jeho Životodarného Ducha;

a je to ako Písma hovoria o Jeho Kráse:
  "Jeho Hlava je zlatá, z najčistejšieho zlata, 
Jeho kadere sú rozvetvené palmy a čierne ako havran;" 
Jeho Oči sú ako tyrkysovo priezračné jazierko
a keď Jeho zrak spočinie na tebe,
tým jediným pohľadom tvoja duša omdlie,
zatiaľ čo rozdrtí tvoje srdce,
roztriešti ho, zraní ho.

Najvzácnejšie esencie sú Jeho 
a keď prechádza okolo teba,
vánok prinášajúci k tebe vôňu nášho Pána 
presahuje každú slávu; 
je to dialóg sám o sebe ...

Keď On otvorí Svoje Ústa a vyjde Slovo, 
rozlieva sa a súčasne vyžaruje lúč svetla
žiarivejší než akékoľvek slnko, 
a rozjasňuje celý vesmír, 
a dáva život všetkému;

Ako Ženích so svojím svadobným vencom1
On kráča dôstojne
a moja duša sa raduje,
len keď Ho sleduje prechádzať okolo mňa ... 
zatiaľ čo sa rozplývam v Jeho Svetle ...

tvoja Óda, kvetina, Ma očarila; som spokojný so Sebou, keď dielo Mojich Rúk Mi vzdáva chválu a slávu;

Vassula, ty by si Ma nikdy nebola schopná oslavovať, keby som sa k tebe nepripojil; tiež by si nikdy nebola schopná uskutočniť toto dielo, ktoré presahuje tvoje schopnosti, keby som sa k tebe nepripojil; áno, akú schopnosť má človek, pokiaľ mu to nie je dané zhora?

a tak teraz, dcéra, choď a zvestuj národom všetko, čo som pre teba učinil a všetko, čo si videla a ako som na začiatku zaobchádzal s tvojou vinou a ako som sa s tebou zasnúbil neopísateľným spôsobom;

tu i tam navštevujem zem, aby som zavlažil jej púšť a vytvoril jej rieky, ktoré pretekajú lesknúcou sa vodou, aby poskytli zrno;2 potom tí, čo sú ochotní zhromažďovať3 úrodu, budú z nej jesť a budú mať z nej úžitok a chváliť Ma; tí, čo odmietajú zhromažďovať úrodu, hoci nemajú obilie, tí zomrú ...

Moja Prítomnosť je Život a Svetlo; Moja Prítomnosť je Nádej a Spása; pozri, som ako vychádzajúce slnko, ktoré vrhá svetlo cez tmu a osvetľuje tých, ktorí žijú ako šakal v temnote a tých, ktorí žijú v krajine hlbokého tieňa, ktorí sa sami obrátili do temnoty, aby skryli svoje zlé skutky;

som silno prítomný vo vašich 'dňoch pátosu',4 pretože beháte za svojimi svetskými ambíciami a tie nevedú ku Mne; ale Ja som tu; tu je váš Boh, na prahu vášho srdca; som tu a žiarim jasnejšie ako tisícky súhvezdí dohromady, ako ty často hovoríš, dcéra, aby som dal svetlo vašim nohám a viedol ich na cestu pokoja;

vidíš? Moje cesty nie sú ľudskými cestami; Moja Prítomnosť je Svetlom a Moje Svetlo ničí Temnotu; Temnota je teraz vo vojne so Svetlom a praje si, aby Svetlo zaniklo a nedávalo vám už viac denné svetlo; ale Ja som ako večné žiarivé Slnko, ktoré vám nikdy nezapadá, aby vás všetkých zaodelo Svojou nádherou;

ako som predtým povedal, choď ty, ktorá si odkojená Mojím kráľovským Bohatstvom a naďalej zvestuj národom Kráľovstvo a to, že Ja som váš Spasiteľ, v ktorom prebýva všetka sláva; že Ja som váš Vykupiteľ a nikto iný; choď a hlásaj popolu a premeň ho na zlato, aby našli slobodu vo Mne, ktorý som Svetlom; choď a povedz im, ako ty sama si bola chytená a zatvorená do klietky ako holubica, ale ako som Ja vo Svojom nežnom Milosrdenstve prišiel a rozbil klietku5 a daroval ti tvoju slobodu; oslobodil som ťa od zlého a pomazal som ťa a dal som ti pomazanie Svojím Bozkom na čelo a zapečatil ťa ako Moju ... choď a potešuj a utešuj Môj ľud, v Mojom Mene skrášľuj Moje záhrady a daj im pravé Poznanie spásy; ozdobuj srdce Mojich svätýň;6

každý deň vášho života, pokolenie, sa zjavuje Moja milosť a Ja osvecujem celú ľudskú rasu, aby som ju priviedol ku zmiereniu so Sebou a s blížnym, tak aj oni budú svietiť medzi sebou, ak len budú počúvať Mňa; Ja som váš Osloboditeľ, Moja Vassula, a skrze tieto Ódy som priviedol do rozkvetu teba aj iných ako ruže, ktoré rastú na brehu vodného toku a ako hovoria Písma: "vydajte vôňu sladkú ako kadidlo, prekvitajte ako ľalie, šírte svoju vôňu za hranice, spievajte pieseň chvály a dobrorečte Mi za celé Božie dielo a ohlasujte veľkosť Môjho Mena!"7

toto máte za úlohu; nebojte sa konať všetky tieto veci v Mojom Mene, lebo som spojený s vami; Láska je s vami a po vašom boku v každom okamihu vášho života;

buďte jedno;

Ja Som;


1 v Pravosláví je zvykom, že pri sobáši ženích a nevesta nosia taký veniec spojený stuhou
2 duchovné zrno = duchovná mana
3 súčasne som počula 'zbierať'
4 Pán použil grécke slovo. 'Pathos' znamená vášeň, protiklad nezaujatosti. 'Pathi' je množné číslo = 'vášne'.
5 posolstvo celkom na začiatku
6 náš Pán myslí 'duše'Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved