SK » Posolstvá»


Posolstvo Panny Márie

7. január 2008

Minulú noc ma naša Pani držala hore od 3.10 hod. až do 4.00 hod., aby mi dala posolstvo pre nás všetkých. Naša Pani mi dala mi pochopiť, že v tomto čase je Kristus napádaný viac než v ktorúkoľvek inú hodinu. Naša Blahoslavená Matka hovorila so mnou od 3.30 do 4.00 hod. rannej. Nebola som požiadaná, aby som vstala a hneď to zapísala a obávala som sa, že zabudnem, čo mi povedala, ale Ona povedala, že mi to pripomenie, keď to budem písať a posielať vám to, aby ste to šírili ďalej. Tu je to posolstvo:

Prvá časť posolstva sa týkala mňa osobne, zvyšok bol určený pre verejnosť. Prvá časť Jej posolstva pre mňa obsahovala opätovné uistenie a útechu. Naša Pani mi povedala, že Ona je vždy po mojom boku, najmä v týchto ťažkých časoch, kedy Satan vrhá svoj hnev na mňa a na celý svet. Že Boh je vždy tak blízko mňa a miluje ma a že nebesá nie sú slepé k ťažkostiam a k ohnivým bolestiam, ktorými prechádzam, ale že Boh potrebuje tieto obete a žertvy; že Boh je verný Svojmu Slovu a že by bola šťastná, keby ma počula modliť sa Ruženec dôslednejšie ... potom Ona povedala: "buď uzobraná, keď sa modlíš ..."

Nasleduje druhá časť posolstva:

Sme veľmi blízko k udalostiam, ktoré boli predpovedané a ktoré majú ľudstvo stretnúť a sú už za dverami; udalosti, ktoré priťahuje skazenosť sveta, sebectvo, nedostatok lásky, udalosti, ktoré vyplývajú z odmietnutia Božieho Slova svetom, jeho vzdoru, pokrytectva a bezbožnosti. Zem je v nebezpečenstve a bude trpieť ohňom. Boží hnev už nemožno zadržať a dopadne na ľudstvo, pretože človek odmieta prestať s hriechom. Božie Milosrdenstvo sa snažilo po celé tieto roky pritiahnuť k Sebe čo najviac ľudí a vystieralo Svoju Ruku, aby ich zachránilo, ale iba málo ich porozumelo a poslúchlo. Čas Božieho Milosrdenstva už nebude trvať dlhšie a prichádza doba, keď každý bude skúšaný a zem bude chŕliť zo svojho vnútra rieky ohňa a ľudia sveta pochopia svoju ničotnosť a bezmocnosť, ak nemajú Boha vo svojom srdci. Boh je pevný a verný Svojmu Slovu. Nastal čas, keď Božia domácnosť bude skúšaná a tí, ktorí odmietajú Jeho Milosrdenstvo, zakúsia Boží Oheň. (Spýtala som sa tu na ľudí v Cirkvi, ktorí nás prenasledujú a sú slepí k Dielam Milosrdenstva.) Naša Pani povedala, že aj títo ľudia dostanú, čo si zaslúžia.

Panna Mária hovorila ďalej o obete. Požiadala ma, aby som pripomenula každému, že Boh, náš Stvoriteľ, nás žiada, aby sme sa Mu viac odovzdali a že byť obrátený nestačí bez obety a pravidelných modlitieb; že ak niekto hovorí, že sa obrátil a našiel Boha skrze „Pravý Život v Bohu“, potom by mal Bohu ponúknuť viac obety ako akt obetovania. Existujú rôzne spôsoby, ako preukázať Bohu lásku a veľkodušnosť; že nikto nemôže povedať, že "sme ľuďmi Pravého života v Bohu" bez toho, že by prejavoval obetavú lásku; že tí, ktorí skutočne Boha milujú, sú požehnaní a nemali by sa v tých dňoch báť. Naša Blahoslavená Matka povedala, že tí, ktorí vytrvajú v ťažkostiach, sú požehnaní; že je spokojná so všetkými kňazmi (duchovnými), ktorí zdieľajú a podporujú tie Božie Diela (ako Pravý Život v Bohu a ktoré sú otvorené Duchu) a majú zostať dôverujúcimi, pretože oni dostali mimoriadne milosti od Božieho Ducha a že skrze Ducha zosilnie ich dôvera v Pána a v Jeho plán spásy. Že Kristus im udelí Svoj pokoj.

Ak niekto slúži a obetuje sám seba ako obetný dar, súd, ktorý má prísť na svet skrze oheň, nebude k nemu taký prísny, lebo v duchu sa bude radovať z Božieho volania, ktoré ho priviedlo k životu.

Mnohí odpadli, ale mnohí budú vzkriesení. Mnohí nedokázali zachovať Božie Slovo upevnené vo svojich srdciach a odmietli Slovo, ktoré im bolo dané nielen skrze posolstvá Pravého Života v Bohu, ale aj skrze Slovo dané im v Písmach.

Potom Naša Pani povedala: "Vassula, ktokoľvek ťa súdi, bude tiež prísne súdený Bohom. Naďalej sa teš prijímaniu Božieho Slova do svojho ucha a buď šťastná, Moje dieťa, tvoja Matka ťa nikdy neopustí." (Potom mi naša Blahoslavená Matka pripomenula víziu, ktorú som mala, keď som videla svoj duchovný sobáš s Kristom, keď som bola vtedy veľmi mladá a ako ma Ona radostne prijala s úsmevom, aby upravila svadobné šaty potiahnutím tu a tam a fixovala mi vlasy, aby mali dokonalú formu a vzhľad pre Jej Syna, Ježiša Krista.) "Hovor nebojácne a neboj sa tých, ktorí ti odporujú. Pán a Ja a ti žehnáme a dávame ti Svoj pokoj a lásku."

To je všetko. Prosím, meditujte a čítajte to pozorne.

V Kristovi,


1 Prečítajte si k tomuto posolstvu tiež komentár otca Johna Abbertona1 zatiaľ v angličtineChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved