SK » Posolstvá»


Objímte Môj Kríž, ktorý je jedno so Mnou

16. apríl 2022

(Dané modlitebnej skupine na Rhodose)

dnes budem medzi vami osobitným spôsobom; nenechajte Ma čakať pri vchode do vášho srdca! pustite Ma dovnútra, aby som vás posvätil; objímte Ma, ako aj Ja objímem vás; prichádzam k vám, dietky, aby som vás povzbudil; objímte Môj Kríž, ktorý je jedno so Mnou; nikdy nevynechávajte svoje modlitby; modlite sa viac svojím srdcom! Ja, Ježiš, vás milujem, milujte Ma a buďte jedno!

všetkých vás žehnám, zanechávajúc na vašich čelách Vzdych Mojej Lásky: Vassula, pozdvihni Ma,1 aby som požehnal každému z nich na čelo, poď! ic


1 Najsvätejšia sviatosťChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved