SK » Posolstvá»


Si duch a Ja som tiež Duch a Svätý

4. december 1986

(Som celkom pod vplyvom toho, čo som prežila a mám veľké pochybnosti, čo sa to so mnou deje a ako je to možné. Ako je možné, že neovládam svoju ruku? Je to, akoby ňou pohybovala vonkajšia sila. Mám pochybnosti, pretože som zameraná príliš pozemsky a predsa sa toto všetko so mnou deje. Som pre to úplne zmätená.)

Som tu. Som to Ja, Ježiš. Dcéra, pamätaj, že si duch a Ja som tiež Duch a Svätý. Žijem v tebe a ty vo Mne. Zostaň vo Mne. Ja, Ježiš, som vždy s tebou, pochop to. Zostaň v Mojom Svetle, lebo Ja som Svetlo a skrze Mňa prichádzaš k poznaniu a robíš pokroky.

Dobre. Presvedčil si ma, že si to Ty. Dosiahol si obidva ciele: že Ťa milujem a že som presvedčená o tom, že Ťa stretávam. Fascinoval si ma. Viem tiež, že nie som schizofrennejšia než všetci ostatní ľudia na svete, ani psychopatickejšia než sám psychiater. Nie sú to tiež diablovia, pretože viem, čo človek pociťuje, keď ho napadnú: nepokoj a utrpenie.1 Nie ja som sa rozhodla prijať Tvoju výzvu, pretože som Ťa nepoznala. Ty si to chcel, môj Bože. Neľutujem to, akoby som mohla, keď som celkom prepadla Tvojej neodolateľnej moci!

Dieťa, pozdvihol som ťa, aby si mohla byť so Mnou. Naučil som ťa, aby si Ma milovala. Si spokojná, že ideš so Mnou touto cestou?

Ó áno!

Žehnám ťa z celého Srdca

8. december 1986

Smiem byť v Tvojom Svetle?

Si v Mojom Svetle, som tvoj Vykupiteľ. Niesť Môj Kríž znamená vziať na seba Moje utrpenie, dcéra.

(Ježiš tu poukazuje na kríž, ktorý nosíme na krku.)


1 zo začiatku som zažila také útoky diabla, ktoré chceli zabrániť môjmu písaniu


PREDCHÁDZAJÚCE   -   INDEX   -   NASLEDUJÚCE


 

 
Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved