SK » Posolstvá»


Buď svätá

10. december 1986

Dcéra Moja, chceš Ma nasledovať? Nevzďaľuj sa, veď svätý život

Ježiš, nemôžem zostať ta ako som?1

Načúvaj Mi, menuj Mi človeka so silnou vierou, ktorý si nezvolil Cirkev. Menuj Mi človeka, ktorý by bol tak rozdelený! ....

Nepoznám žiadneho.

Nie, pretože taký nie je.

(Ježiš čakal, až niečo poviem.)

Chceš ma mať celkom pre Seba?

Áno, chcem. Neboj sa. Čoho sa teda pevne držíš, dcéra Moja?

(Snáď som si vzdychla.)

A ak zostanem taká istá?

Zostaň taká istá a zistíš, že ťa neprestanem k Sebe volať.

Smiem sa Ťa niečo opýtať?

Urob to.

Trváš skutočne na tom, aby som sa zmenila?

Áno, trvám na tom.

Je v tom teda nejaký rozdiel, keď sa zmením, teda stanem svätou, ako mi hovoríš?

Áno, je to rozdiel. Obráť sa ku Mne a zostaň so Mnou.

Môžeš už teraz vidieť do budúcnosti?

Iste, Moja milovaná.

Môžem sa Ťa teda na niečo opýtať?

Áno.

Keď teda vidíš do budúcnosti, rada by som niečo vedela. Ak mi nechceš odpovedať, nakresli srdce. Sklamem Ťa nakoniec?

Nesklameš Ma.

(Uľahčilo sa mi ...)

Ako sa budeš cítiť?

Ja, Boh, sa budem cítiť oslávený.

Ach áno?

Áno, neboj sa. Prečo sa bojíš byť svätá? Pouvažuj o začiatku Môjho volania.

Čo to znamená?

To znamená, že sa musíš ešte učiť odo Mňa. Budem ťa učiť, ukážem ti Svoje Diela. Som ešte len na začiatku Svojho volania. Neskôr zistíš, ako pracujem. Neskôr ťa zavolám, v pravú chvíľu, aby znovu nastal Pokoj.

Vieš, čo Pokoj znamená?

Nie som si tým taká istá. Pokoj by mohol znamenať smrť, alebo Cirkev, nie, to naozaj neviem ...

Ja som Pokoj. Som tu pri tebe. Moja Pravá Ruka drží tvoju ruku, ktorá píše, Moja Ľavá Ruka spočíva na tvojom ľavom ramene. Som prítomný a cítiš Ma. Som tvoj Učiteľ, dcéra Moja, poď so Mnou! Pracuj so Mnou, pretože som ťa určil za Svoju posolkyňu. Nenechaj sa ľuďmi odradiť. Mnohí z nich nechápu, lebo temnota mohla uzavrieť ich srdce tým, že im berie všetko chápanie týchto vecí. Ži v pokoji. Ja, tvoj boh, ťa milujem až na zbláznenie. Odvahu, dcéra Moja.


1 tzn. viesť svetský život, ale predsa nasledovať Ježiša


PREDCHÁDZAJÚCE   -   INDEX   -   NASLEDUJÚCE


 

 
Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved