SK » Posolstvá»


Si s tým uzrozumená, byť svätou?

11. december 1986

Dcéra Moja, si s tým uzrozumená, byť svätou? Neboj sa.

(Ježiš sa vracia k jednému miestu skoršieho posolstva.)

Čo to presne znamená 'byť svätý'?

Byť svätý znamená byť čistý a Mne celkom oddaný. Byť svätý znamená s láskou pracovať pre Mňa. Byť svätý znamená milovať Ma a zostať so Mnou. Byť svätý znamená byť poslušný Zákonu. Byť svätý znamená byť taký ako Ja.

Je taktiež možné byť svätý len srdcom?

Zaiste!

Neznamená srdce viac než rehoľný šat?

Zaiste. Najdôležitejšie je srdce. Zostaň pri Mne, zostaň pri Mne,1 Nie si u Mňa tak, ako si želám. Cítim, ako sa Mi vyhýbaš.

(Ježiš nebol spokojný ...)

Som Svätý, preto chcem, aby si aj ty bola svätá.

Ja naozaj chcem byť pri Tebe!

Si naozaj úprimná? Vážne Ma hľadáš?

Neopúšťaj ma!

Neopustím ťa.

Nikdy?

Nikdy! Dcéra Moja, neboj sa. Máš strach, že ti hábit2 bude vnucovať sebaľútosť? Tak von s tým!

(Zobrala som všetku svoju odvahu.)

Chcem Ti to povedať, nechcem žiadny rehoľný šat. milujem Ťa taká, aká som ...

Konečne si našla odvahu to povedať. Dcéra Moja, som s tebou spokojný, pretože si úprimná. Ja, tvoj Boh, ťa milujem. Ale pamätaj si dobre, že by si Mi klamala do očí, keby si bola tvrdila opak.

(Cítila som, ako veľmi je Boh spokojný, ale taktiež by mohol byť sklamaný výsledkom ...)

Nie som smutný! Počúvaj, chcem, aby si bola svätá srdcom, nie šatom.

Nie som teda rozdelená, keď nenosím rehoľné rúcho?

Aby sme boli svätí, nepotrebujeme nosiť rehoľné rúcho. Čo pomôže rehoľné rúcho, keď srdce nie je sväté? Je to ako soľ, ktorá stratila svoju chuť. Naučím ťa, aby si Mi bola ešte bližšie. Priblížim ťa k Sebe. Uvedom si, že si Mnou milovaná. Neboj sa, Ja som Pokoj. Ja, Ježiš, ťa vediem. Modli sa ešte viac a spolupracuj so Mnou týmto spôsobom, rozmnož svoju vieru vo Mňa, buď bdelá, pretože čas je blízko.


1'zostaň pri Mne' znamenalo, že som sa na Neho málo sústredila
2 rehoľný šat


PREDCHÁDZAJÚCE   -   INDEX   -   NASLEDUJÚCE


 

 
Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved