SK » Posolstvá»


Byť svätý znamená byť ako Ja

13. december 1986

Moja dcéra, myslíš si snáď, že som ťa vlákal do pasce? Milujem ťa, milovaná, neboj sa Ma. Zdá sa, že máš strach, že ťa lákam do pasce.

(To je pravda, použila som slovo 'pasca', keď som o tom hovorila s priateľmi.)

Viem to, prajem si, aby si Ma milovala.

Hneváš sa na mňa?

Nie, nehnevám.

Chceš, aby som s Tebou hovorila úprimne?

Samozrejme.

Chcel si, aby som Ťa milovala?

Áno, to som chcel.

Dosiahol si Svoj cieľ?

Áno, dosiahol.

Zajal si ma Svojím kúzlom a ja som rada.

Si šťastná?

Veľmi! Len keby som bola menej nešikovná.

To sa naučíš. Živ sa odo Mňa, buď požehnaná.

Je vhodné aby som aj ja Teba požehnala.

Áno.

Teda, buď požehnaný, Ježišu Kriste!

Milujem ťa. Vychoval som ťa, aby si bola Mojou posolkyňou. Prial som si, aby si Ma milovala. Pretože budeš Mojou posolkyňou, prajem si, aby si bola svätá, pretože Ja som Svätý a ty Ma chceš nasledovať a pracovať pre Mňa. Predsa sa neboj byť svätá. Prečo máš taký strach?

Hneváš sa na mňa?

Nie, nehnevám sa na teba. Byť svätý znamená byť čistý a žiť vo Mne. Byť svätý znamená nasledovať Ma tým, že Ma miluješ. Byť svätý znamená byť ako Ja. Ak chceš, budem ťa učiť byť svätou.

Chcem robiť to, čo chceš Ty, pretože Ťa milujem.

Potom ťa chcem učiť byť Moju dcérou. Zostaň u Mňa a naučíš sa to. Dôveruj Mi. Ver Mi. Áno, ver Mi, keď ti hovorím, že som rád, že si vedľa Mňa. Budeš sa učiť. Choď v pokoji a pamätaj si, zakúšaj Moju lásku.


PREDCHÁDZAJÚCE   -   INDEX   -   NASLEDUJÚCE


 

 
Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved