SK » Posolstvá»


Som tvoj Tešiteľ

14. december 1986

Som tvoj Tešiteľ.

Povedz mi, Ježišu, prečo je toto posolstvo?

Posolstvo ku Mne privedie mnohých. Prebudí Moje deti, aby sa ku Mne vrátili a čítali Moje Slovo.

Som váš Dobrý Pastier, ktorý vás volá. Ver Mi, dcéra Moja, pozri na Mňa. Ukázal som ti Svoju Tvár. Nepochybuj o tom. Ver Mi. Zabudla si, ako pôsobím? Nepoznala si Moje Diela? Nedovoľ, aby ťa tvoja generácia skazila. Zostaň taká aká si,1 dcéra Moja, nedaj sa nimi presvedčiť teraz, keď si sa prebudila a prebývaš v Mojom Svetle. Zostaň pri Mne.

Ježišu, prosím, zastav ich, keď sa o to pokúšajú!2

Zadržím ich Nedovolím nikomu, aby ťa ničil. Všímaj si tých, ktorí majú uši. Buď bdelá, pretože čas je blízko!


1 to znamená, ktorá sa dá ľahko presvedčiť, ktorá všetkému verí, ktorá je 'naivná'
2 tí, ktorí ma prenasledujú tým, že zatracujú toto posolstvo


PREDCHÁDZAJÚCE   -   INDEX   -   NASLEDUJÚCE


 

 
Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved