SK » Posolstvá»


Zastrel som tvoje oči

7. marec 1988

(Vstala som a pozrela som sa na posolstvá, ktoré ležali predo mnou. Zrazu som si všimla, aké je to množstvo a koľko je to roboty, všetky tie stránky. To by som nikdy sama nedokázala a v tak krátkej dobe! Zmocnil sa ma zvláštny pocit, bolo to ako šok! Bolo to, ako by som začínala všetko vidieť a chápať hlbšie. Cítila som sa otrasená. Uchvátená v hĺbke svojej duše, chvela som sa a plakala.)

Ježišu, naozaj sme spolupracovali?

Áno, Vassula, pracovali sme spolu! Nechcela by si Ma teraz pobozkať?

(Ešte uchvátená a trochu zmätená som vstala, išla k obrazu Svätého Plátna a pobozkala Ježiša.)

Vidíš? Poznávaš sama, ako sa teraz cítiš. A to som len celkom málinko poodhrnul závoj, ktorý ti ešte dávam pred oči. Poď a nikdy nepochybuj o Mojich Dielach a Božskej Prozreteľnosti. Všetko sa to deje pre obnovenie Môjho Domu a aby sa Moje ovce opäť zhromaždili. Budú sa pásť na Mojich pastvinách. Poď, Ja, Pán, ti stále budem pripomínať Svoju Prítomnosť.

Vassula, my, nás?

Áno, Pane, my, nás.

Poď.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved