SK » Posolstvá»


Zjednotím Svoje ovce

8. marec 1988

Peter! Teraz stojím pri tvojich dverách. Osláv Moje Telo, Cirkev. Zjednotím Svoje ovce, aj tie, ktoré nepatria k tvojmu stádu. Zavolám ich a počujú Hlas svojho Pastiera. Čas letí a Môj Návrat je už celkom blízko. Láska sa k vám zasa vráti, pretože budem v láske kraľovať na zemi, tak ako to robím aj v Nebi. Moji tvorovia, Spravodlivosť, Láska a Pokoj sa na vás znesú z Neba!

Vassula, keď teraz vieš, ako veľmi si závislá na Mne, svojom Bohu, nemala by si sa teraz viac modliť? Veď milujem jednoduché slová ako:

Milujem Ťa, Pane,
žijem pre Teba,
usmievam sa pre Teba,
dúfam v Teba, verím v Teba,
Si moja radosť,
moja sila, môj pokoj.

Áno, hovor toto všetko len Mne, Mne, svojmu Svätému Bohu. Del sa o svoje dni so Mnou. Ako si želám, aby si Moje deti uvedomovali Mojou blízku Prítomnosť. Som s vami vždy, kdekoľvek, každú sekundu. Ak tomu budú veriť, nepadnú tak hlboko a tiež budú oveľa menej hrešiť. Povedz im, že si prajem žiť plne v nich Hľaď, milujem ťa, miluj preto tiež svojho Majstra

Zhromaždím vás vo Svojom Dome, a budem k vám hovoriť tvojimi ústami. Svojím pokáním Mi dáš namiesto Mojej tŕňovej Koruny korunu Lásky a Pokoja. Ja, Pán, vylejem zo Svojho Nebeského Paláca Neporušenosť, Lásku a Pokoj na Svoje stvorenie

Malé dieťa, prijmi teraz požehnanie svojho Boha. Moja Vassula, viedol som ťa, formoval som ťa a teraz musíš kráčať vpred so Mnou, s Mojím Krvácajúcim Telom, tvoja ruka pevne v Mojej. Nasleduj Ma a dôveruj. Nepozeraj sa napravo ani naľavo. Aby si splnila svoju úlohu, musíš ísť vždy priamo vpred.

Ničoho sa neboj. Posilním tvoju dušu, aby si mohla premôcť a odzbrojiť svojich nepriateľov. Ja, Pán, som stále medzi vami. Stojím pri vašich dverách! Prinášam tri Koruny! Tá prvá je Koruna Pokoja, druhá je Koruna Lásky, tretia je Koruna Spravodlivosti.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved