SK » Posolstvá»


Zem sa bude triasť a pohne sa zo svojho miesta
Jednota je nevítaná, rovnako ako je nevítaná láska

18. február 1993

Pane, ako dlho jim1 ešte budeš dovoľovať, aby Ťa provokovali?

Keď k nim budem hovoriť nabudúce, rozpútam búrku!

Pohŕdali Tvojimi radami v ekumenickom stredisku (v Mexico City),2 zdvihli sa a odišli uprostred schôdze. A ako vieš, najväčšou opozíciou vo Svetovej rade cirkví, tí, ktorí si nepriali moju prítomnosť ani stretnutie, boli moji vlastní.

Ale Ja, Víťaz, ich skloním dvakrát .... pozri, Vassula-Môjho-Utrpenia, maj Môj Pokoj, nehľadaj nikoho, iba Mňa! Duša-Môjho-Umučenia, choď k národom a opozíciu prenechaj Mne. Zdvihnem tých, ktorí Mi odporujú, z ich Sedadiel a ohnem ich dvojnásobne. Dôveruj Mi. Choď k národom a pripomínaj každému Moju Lásku a že Ježiš znamená Spasiteľ, Vykupiteľ a že veľkosť Mojej Lásky k vám prevyšuje všetko ....

Nepozeraj sa napravo ani naľavo, spomeň si, ako Môj Otec, dojatý tvojou úbohosťou, ti dal Svoj Pokoj, aby si mohla tento Pokoj odovzdávať každému. Môj Otec, pohnutý tvojou strašnou slabosťou, ti odhalil Svoju Tvár a skrze teba ďalším. Môj Svätý Duch, uchvátený tvojou ničotnosťou, nad tebou triumfoval, zriadil v tebe Svoj Trón, aby vládol tvojej duši a napĺňal tvoje srdce Pokladmi Môjho Svätého Srdca.

Čoskoro, milovaná Mojej Duše, ťa bude prikrývať biele plátno a Ja Sám ťa zahalím do Svojho Srdca, pohltím ťa Svojím Svetlom Preto, dieťa-Môjho-Pálčivého-Utrpenia, dovoľ Mi používať ešte nejaký čas tvoju rúčku

Píš: Zostúpil som z Neba, aby som vás dosiahol, ale načúvali ste Mi? Zostúpil som zo Svojho Trónu, aby som išiel celú dlhú cestu až k vám, aby som sa o vás uchádzal a pripomenul vám, že ste dedičmi Môjho Kráľovstva. Opustil som Svoj Príbytok a vydal sa do pustatiny hľadať vás. Pán Nebies vám neodoprel Svoju Lásku, nikdy! Dovolil som vašim očiam, tvorstvo, pozorovať Kráľa v Jeho Kráse, aby som vás pritiahol.

Ku cti Svojho Mena som vzkriesil mŕtvych, aby vám kázali o Mojom Kráľovstve. Kde je vaša odpoveď? A vy, ktorí hovoríte o Jednote, myslíte si, že vás zjednotia prázdne slová? Kto z vás je ochotný opustiť všetok svoj komfort a nasledovať Ma? Povedzte Mi, kto z vás bude prvý, aby ukončil Moju Agóniu a Moje vzdychy po Jednote a Pokoji skôr, než príde ona Hodina? Táto Hodina, pred ktorou sa trasú Moji anjeli.

Kto z vás je tá duša, ktorá bude zasievať do národov semená Lásky a Pokoja? Kto bude kvôli Mne kráčať za Svetlom a vzývať Moje Meno dňom i nocou? Kto z vás ako prvý vloží svoje chodidlá do Mojich krvavých šľapají? Hľadáte Ma úprimne? Pozrite, prichádzajú dni, kedy k vám prídem s rachotom hromu a Ohňom, ale nájdem ku Svojmu veľkému žiaľu mnohých z vás nevedomých a v hlbokom spánku!

Posielam vám, tvorstvo, posla za poslom, aby prelomili vašu hluchotu, ale už Ma unavuje vaše odmietanie a vaša ľahostajnosť. Rovnako tak Ma unavuje váš chlad, vaša arogancia a vaša nepoddajnosť, keď sa máte zhromaždiť kvôli jednote. Naplnili ste Pohár Tuposti, až preteká. Opojení svojim vlastným hlasom ste oponovali Môjmu Hlasu, ale to nebude trvať na veky. Už čoskoro padnete, pretože ste odporovali Môjmu Hlasu svojim hlasom, uvádzajúcim v omyl. Prirodzene je Moja Cirkev v troskách kvôli vášmu rozdeleniu. Nežiadate Ma o radu, ani sa neriadite Mojimi prianiami, pretože vám chýba viera, ale odhalím vaše srdce vám aj celému svetu. Ukážem všetkým, ako ste sa tajne chystali zničiť Môj Zákon.3

Už veľmi skoro bude rozlomená šiesta pečať4 a všetci budete ponorení do temnoty a nebude žiadneho svetla pre dym vychádzajúci z obrovskej vyhne, takže slnko a nebesia ním stmavnú,5 a zo Svojho Kalicha Spravodlivosti vás pripodobním hadom, zmijám. Dám vám liezť po bruchu a jesť prach6 v týchto dňoch temnoty. Zrazím vás až na zem, aby som vám pripomenul, že nie ste lepší ako zmije .... budete lapať po dychu a dusiť sa vo svojich vinách.

Vo Svojom hneve vás zrazím na zem, budem po vás šliapať! Vidíte? Moji štyria anjeli teraz s úzkosťou stoja okolo Môjho Trónu a čakajú na Moje rozkazy. Až budete počuť dunenie hromu a uvidíte záblesky svetla, vedzte, že prišla Hodina Mojej Spravodlivosti. Zem sa bude triasť a ako padajúca hviezda sa pohne zo svojho miesta,7 vytrhne hory a ostrovy, celé národy budú zničené, nebesia zmiznú ako zrolovaný zvitok,8 ako si to videla vo svojej vízii, dcéra.9 Veľká úzkosť padne na všetkých obyvateľov a beda neveriacim! Počuj Ma: keby tí ľudia dnes hovorili: "Ach, Živý bude mať s nami Súcit, tvoje proroctvo nie je od Boha, ale z tvojho vlastného ducha", povedz im: Aj keď ste považovaní za živých, ste mŕtvi. Vaša neveriacnosť vás odsudzuje, pretože ste odmietli veriť v Mojom čase Milosti a bránili Môjmu Hlasu, aby sa rozliehal z úst Mojich hovorcov, varoval a zachraňoval Mojich tvorov, budete umierať rovnako ako zlí.

Až príde Hodina Temnoty, ukážem vám vaše vnútro. Obrátim vaše vnútro naruby a až uvidíte svoju dušu, čiernu ako uhoľ, nielen že pocítite zármutok ako nikdy predtým, ale budete sa s bolesťou biť v prsia a vravieť, že vaša vlastná temnota je oveľa horšia ako tma, ktorá je okolo vás.

A pokiaľ ide o teba,10 (...) tak ukážem národom Svoju Spravodlivosť a všetky národy pocítia Môj ortieľ, až príde táto Hodina. Učiním ľudský život vzácnejší ako kedy predtým. Potom, až sa utíši Môj hnev, v každom z vás zriadim Svoj Trón, a spoločne jedným hlasom, jedným srdcom a jedným jazykom budete velebiť Mňa, Baránka

To je pre dnešok dosť, Moja Vassula. Nehnevaj sa na svojich vlastných ľudí a ani pre to, duša, netráp svoje srdce. Ukážem ťa svetu ako znamenie jednoty. Odporujú ti a odmietajú ťa, ale teraz vieš prečo: pretože jednota je nevítaná, rovnako ako Láska je nevítaná v mnohých srdciach Chýba úprimnosť ....

Poď, my, nás?

Áno, môj Pane ...


1 gréckym pravoslávnym duchovným
2 boli tam všetci, gréckopravoslávni prišli neskoro, počúvali dvadsať minút, keď som čítala Ježišove posolstvá o jednote, potom nahnevane vstali a odišli
3 ďalej Ježiš pokračoval veľmi vážne
10 to sa týka len mňaChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved