SK » Posolstvá»


Zem sa bude triasť a pohne sa zo svojho miesta
Jednota je nevítaná, podobne ako je nevítaná láska

18. február 1993

Pane, ako dlho im1 ešte budeš dovoľovať, by Ti odporovali?

keď k nim budem hovoriť nabudúce, rozpútam búrku!

Pohrdli Tvojou radou v ekumenickom stredisku (v Mexico City),2 zdvihli sa a odišli uprostred schôdze. A ako vieš, najväčšou opozíciou vo Svetovej rade cirkví a ktorí si neželali moju prítomnosť, ani stretnutie, boli moji vlastní.

ale Ja, Víťaz, ich skloním dvakrát .... pozri, Vassula-Môjho-Utrpenia, prijmi Môj Pokoj, nehľadaj nikoho iného, iba Mňa! duša-Môjho-Umučenia, choď k národom a opozíciu prenechaj Mne, zdvihnem tých, ktorí Mi odporujú, z ich Sedadiel a ohnem ich dvojnásobne; dôveruj Mi, choď k národom a pripomínaj každému o Mojej Láske a že Ježiš znamená Spasiteľ, Vykupiteľ a že veľkosť Mojej Lásky k vám prevyšuje všetko ....

nepozeraj napravo ani naľavo, spomeň si, ako Môj Otec, dojatý tvojou úbohosťou, ti dal Svoj Pokoj, aby si tento Pokoj odovzdávala každému; Môj Otec, pohnutý tvojou ohromujúcou slabosťou, ti odhalil Svoju Tvár a skrze teba ďalším; Môj Svätý Duch, uchvátený tvojou ničotnosťou, triumfoval nad tebou a zriadil si v tebe Svoj Trón, aby vládol tvojej duši a Ja som naplnil tvoje srdce Pokladmi Môjho Svätého Srdca;

čoskoro, milovaná Mojej Duše, ťa bude prikrývať biele plátno a Ja Sám ťa zahalím do Svojho Srdca a pohltím vo Svojom Svetle preto, dieťa-Môjho-Horúceho-Utrpenia, dovoľ Mi používať ešte nejaký čas tvoju malú ruku

píš: zostúpil som z Neba, aby som vás dosiahol, ale počúvali ste Ma? zostúpil som zo Svojho Trónu, aby som prišiel až do vašej izby a uchádzal sa o vás a pripomenul vám, že ste dedičmi Môjho Kráľovstva; opustil som Svoj Príbytok a vydal sa do pustatiny hľadať vás; Majster nebies vám neodoprel Svoju Lásku, nikdy! dovolil som vašim očiam, tvorstvo, hľadieť na Kráľa v Jeho Kráse, aby som vás pritiahol;

ku cti Svojho Mena som vzkriesil mŕtvych, aby vám kázali o Mojom Kráľovstve; kde je vaša odpoveď? a vy, ktorí hovoríte o Jednote, myslíte si, že vás zjednotia prázdne slová? kto z vás je ochotný opustiť všetok svoj komfort a nasledovať Ma? povedzte Mi, kto z vás bude prvý, aby ukončil Moju Agóniu a Moje vzdychy po Jednote a Pokoji skôr, než príde tá Hodina? táto Hodina, pred ktorou sa trasú všetci Moji anjeli;

kto medzi vami bude tou dušou, ktorá bude zasievať národom semená Lásky a Pokoja? kto bude kvôli Mne verne kráčať za Svetlom a vzývať Moje Meno dňom i nocou? kto z vás všetkých ako prvý vloží svoje nohy do Mojich krvavých Šľapají? hľadáte Ma úprimne? pochopte, prichádzajú dni, kedy k vám prídem s rachotom hromu a Ohňom, ale nájdem, k Svojmu žiaľu, mnohých z vás nevedomých a v hlbokom spánku!

posielam vám, tvorstvo, posla za poslom, aby prelomili vašu hluchotu, ale už Ma unavuje vaše odmietanie a vaša apatia; veľmi Ma unavuje váš chlad; som unavený z vašej arogancie a vašej nepoddajnosti, keď sa máte zhromaždiť kvôli jednote; už ste naplnili a preplnili Pohár Tuposti; opojení svojím vlastným hlasom ste oponovali Môjmu Hlasu, ale to nebude trvať na veky; už čoskoro padnete, pretože ste odporovali Môjmu Hlasu svojím hlasom, zavádzajúcim nezmysel; prirodzene, Moja Cirkev je v troskách kvôli vášmu rozdeleniu; neuplatňujete Moju radu, ani sa neriadite Mojimi prianiami pre nedostatok viery, ale odhalím vaše srdce vám aj celému svetu; ukážem, ako ste tajne plánovali zničiť Môj Zákon;3

čoskoro má byť rozlomená šiesta pečať4 a všetci budete ponorení do temnoty a nebude žiadneho svetla, pretože dym vyliaty z Priepasti bude ako dym z obrovskej vyhne, takže slnko a nebesia budú ním zatemnené;5  a zo Svojho Kalicha Spravodlivosti vás pripodobním hadom, zmijam a dám vám liezť po bruchu a jesť prach6 v týchto dňoch temnoty; zrazím vás až na zem, aby som vám pripomenul, že nie ste lepší ako zmije .... budete lapať po dychu a dusiť sa vo svojich hriechoch;

vo Svojom hneve vás udupem, pošliapem vo Svojom hneve! chápete? Moji štyria anjeli teraz s úzkosťou stoja okolo Môjho Trónu a čakajú na Moje rozkazy; až budete počuť dunenie hromu a uvidíte blýskať sa, vedzte, že prišla Hodina Mojej Spravodlivosti; zem sa bude triasť a ako padajúca hviezda sa pohne zo svojho miesta7 a bude vytrhovať hory a ostrovy z ich miest; celé národy budú zničené; obloha zmizne ako zrolovaný zvitok,8 ako si to videla vo svojej vízii, dcéra;9 veľká agónia postihne všetkých obyvateľov; a beda neveriacemu! počuj Ma: a keby vám dnes ľudia hovorili: "ach, Živý bude mať Milosrdenstvo nad nami, tvoje proroctvo nie je od Boha, ale od tvojho vlastného ducha", povedz im: aj keď ste považovaní za živých, ste mŕtvi; vaša nedôverčivosť vás odsudzuje, pretože ste odmietli veriť v Mojom čase Milosrdenstva a zakazovali ste Môjmu Hlasu šíriť sa prostredníctvom Mojich hovorcov, aby varoval a zachraňoval Moje stvorenia, budete umierať rovnako ako zlí;

až príde Hodina Temnoty, ukážem vám vaše vnútro; obrátim vašu dušu naruby a až uvidíte svoju dušu, čiernu ako uhoľ, nielen že pocítite zármutok ako nikdy predtým, ale budete sa s bolesťou biť v prsia a vravieť, že vaša vlastná temnota je oveľa horšia ako tma, ktorá je okolo vás;

a pokiaľ ide o teba,10 (...) tak ukážem národom Svoju Spravodlivosť a všetky národy pocítia Môj ortieľ, až príde táto Hodina; učiním ľudský život vzácnejší ako kedykoľvek predtým; potom, až sa utíši Môj hnev, v každom z vás zriadim Svoj Trón a spoločne jedným hlasom, jedným srdcom a jedným jazykom budete velebiť Mňa, Baránka

to je pre dnešok dosť, Moja Vassula; nebuď roztrpčená zo svojho vlastného ľudu, ani netráp, duša, svoje srdce; ukážem ťa svetu ako znamenie jednoty; odporujú ti a odmietajú ťa, ale teraz vieš prečo: pretože jednota je nevítaná, podobne ako Láska je nevítaná v mnohých srdciach chýba úprimnosť ....

poď, my, nás?

Áno, môj Pane ...


1 gréckym pravoslávnym duchovným
2 boli tam všetci, gréckopravoslávni prišli neskoro, počúvali dvadsať minút, keď som čítala Ježišove posolstvá o jednote, potom nahnevane vstali a odišli
3 to, čo nasleduje, povedal Ježiš veľmi vážne
10 to sa týka len mňaChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved