SK » Posolstvá»


Moje milosrdenstvo je veľké, ale rovnako veľká je Moja prísnosť

19. február 1993

pokoj, Moja milovaná; si jedno so Mnou?

Učiň môjho ducha jedno so Svojím Duchom. Len Ty to môžeš urobiť, Pane.

som rád, že si uvedomuješ svoju ničotnosť a že bezo Mňa nemôžeš urobiť nič opri sa o Mňa a Ja pritiahnem tvoju dušu k Sebe; Láska je blízko teba a Môj Duch je nad tebou dovoľ Mi pokračovať vo včerajšom Posolstve;

počuj Ma: povedz im, že milosrdenstvo i hnev rovnako patria Mne, ktorý som Mocný odpustiť, i vyliať hnev; Moje milosrdenstvo je veľké, ale rovnako veľká je Moja prísnosť;

(Boh ma žiadal, aby som opísala túto pasáž zo Sirachovca 16,11-12.)

vidíš, dcéra, už čoskoro odhalím aj Svoju Spravodlivosť  Môj Plán má určený čas; aj Moje Milosrdné volanie má určený čas; akonáhle skončí tento čas Milosti, ukážem všetkým, dobrým aj zlým, že Moja prísnosť je rovnako veľká ako Moje Milosrdenstvo, že Môj hnev je rovnako mocný ako Moje odpustenie všetky veci, ktoré som predpovedal, sa teraz rýchlo stanú; nič z nich nemôže byť vynechané;

hovoril som vám o Odpadlíctve, Odpadlíctve, ktoré zviazalo1 ruky Mojich najlepších priateľov a odzbrojilo ich svojou rýchlosťou a svojím rozsahom; azda som nepovedal, že kardináli budú odporovať kardinálom a biskupi pôjdu proti biskupom a že mnohí sú na ceste do záhuby? oni vo svojej nekončiacej bitke oslabili Moju Cirkev; dnes bujnie tento duch vzbury na Mojom Svätom Mieste;

pamätáš si na víziu, ktorú som ti dal, ako sa zmije plazia okolo Najsvätejšej Sviatosti oltárnej? neodhalil som ti, koľko z nich oponuje Môjmu pápežovi?2 a ako ho odstrkujú?3 už som ti dal detailný obraz Vzbury vo vnútri Mojej Cirkvi;4

Moja verná priateľka, dovoľ Mi tu prestať; budeme pokračovať neskôr; zostaň Mi nablízku a rob Mi radosť  


1 to znamená, že boli bezmocní
2 pápež Ján Pavol II.
3 predchádzajúce posolstvoChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved