SK » Posolstvá»


Moje milosrdenstvo je veľké, ale rovnako veľká je Moja prísnosť

19. február 1993

Pokoj, Moja milovaná - si jedno so Mnou?

Urob môjho ducha jedno so Svojím Duchom. Len Ty to môžeš urobiť, Pane.

Som rád, že si uvedomuješ svoju ničotnosť a že bezo Mňa nič nemôžeš robiť Opri sa o Mňa a Ja pritiahnem tvoju dušu k Sebe. Láska je ti blízko a Môj Duch je nad tebou Dovoľ Mi pokračovať vo včerajšom Posolstve.

Počuj Ma: povedz im, že u Mňa je milosrdenstvo i hnev, u Mňa, ktorý som Mocný v odpúšťaní, dokonca aj keď vylejem Svoj hnev. Moje milosrdenstvo je veľké, ale rovnako veľká je aj Moja prísnosť.

(Boh ma žiadal, aby som opísala túto pasáž zo Sirachovca 16,11-12.)

Vidíš, dcéra, už čoskoro odhalím aj Svoju Spravodlivosť Môj Plán má určený čas. Aj Moje Milosrdné volanie má svoj vymedzený čas. Akonáhle skončí tento čas Milosti, ukážem všetkým, dobrým aj zlým, že Moja prísnosť je rovnako veľká ako Moje Milosrdenstvo, že Môj hnev je rovnako mocný ako Moje odpustenie Všetky veci, ktoré som predpovedal, sa teraz rýchlo stanú, nič z nich nemôže byť vynechané.

Hovoril som k vám o Odpadlíctve, Odpadlíctve, ktoré spútalo1 ruky Mojich najlepších priateľov, odzbrojilo ich svojou rýchlosťou a svojím rozsahom. Azda som nepovedal, že kardináli budú odporovať kardinálom a biskupi budú proti biskupom a že mnohí idú cestou skazy? Vo svojej nekončiacej bitke oslabili Moju Cirkev. Dnes bujnie tento duch vzbury v Mojom Svätom Mieste.

Pamätáš si na víziu, ktorú som ti dal, ako sa zmije plazia okolo Najsvätejšej Sviatosti oltárnej? Neodhalil som ti, koľko z nich oponuje Môjmu pápežovi?2 Ako ho odstrkujú?3 Už som ti dal presný obraz Vzbury vo vnútri Mojej Cirkve.4

Moja verná priateľka, dovoľ Mi tu prestať, budeme pokračovať neskôr. Zostaň Mi nablízku a teš Ma


1 to znamená, že boli bezmocní
2 pápež Ján Pavol II.
3 predchádzajúce posolstvoChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved