SK » Posolstvá»


Žiadam len jedno: lásku - lásku - lásku!

29. máj 1995

(Svätá zem - Galilea)

(Neskoro v noci v Galilei.)

Povedala som:
"Pôjdem do zeme svojho Pána
a budem hľadať Jeho Tvár."
Moje srdce o Tebe povedalo:
"Hľadaj Jeho Tvár
a teš sa sladkosťou Jeho úsmevu,
odpovedz na Jeho Volanie
k Jeho Zemi."

Môj Pane, Kráľu!
Radosť môjho srdca,
Jar mojej duše,
moje srdce jasá
v Tvojej Prítomnosti
a moja duša sa raduje
v hojnosti Tvojej Lásky!
Moja jediná Láska, príď a ukáž
Svoju úžasnú láskavosť
tomuto trýznenému národu.
Tvoja Prítomnosť im prinesie Nádej.
Tvoje Oči, ako je známe,
hľadia na to, čo je priame
a Tvoj rozsudok je správny.

Radosť môjho srdca,
si okolo mňa, alebo sa predo mnou skrývaš?
Načúvaš teraz tomuto, aj keď mdlému, volaniu?

Moja Vassula, vieš, že ťa Moje Oči nikdy neprestali sledovať od okamihu tvojho narodenia? Som po všetok1 (áno!) ten čas s tebou a (áno!) prítomný! .....2 Poď, len ešte malú modlitbu.3

Hovor:

Zvelebené buď Tvoje Meno,
Ty, ktorý počuješ moju modlitbu!
Požehnaný si, môj Pane,
ktorý si vyslobodil moju dušu z jamy,
ktorý si zhliadol na mňa z výsosti
a pokoril moju dušu
(od lona mojej matky pôstom).4
Pochválená buď Tvoja Láskavosť
ktorá ma vtiahla do Tvojho Srdca
aby ma zachránila a oslobodila.
Bože, Ty si moja spása,
moje bohatstvo, môj zrak a môj život.
Ty, ktorý denne okúzľuješ moju dušu
a rozradostňuješ moje srdce Svojou Prítomnosťou,
dovoľ mi získavať z Tvojej Prítomnosti:
pokoj, neporušenosť, lásku a ducha odpustenia,
nech každé vlákno môjho srdca
s láskou hlása Tvoju Slávu.
Počuj moju modlitbu teraz, keď som
Tvojím hosťom v Tvojej zemi
a odpovedz mi. Amen.

.... to je všetko. Nech tiež ostatní Moji hostia,5 ktorých žehnám, čítajú túto modlitbu. Žiadam len jedno: lásku - lásku - lásku!

Ježiš je Moje Meno. Ic

(Bola som pozvaná svedčiť v mestách Ramalah, Bir Zeit, Betlehem a Jifna.)


1 Áno! žiadal ma, aby som to slovo zdôraznila trikrát, ako zdôraznenie. Ježiš skutočne zdôraznil Svoje slová.
2 krátke mlčanie
3 Spôsob, akým Ježiš povedal "poď, len ešte malú modlitbu", bol jedným z Jeho typických spôsobov vyjadrovania, po krátkej odmlke zmeniť tón a postoj a to, čo nasledovalo povedať chvatne, ako by sme museli ponáhľať a ísť ďalej, a zároveň so mnou jednať ako so slabým dieťaťom a preberať otcovský postoj.
4 táto veta je len pre mňa
5 Sprevádzala ma skupina 20 pútnikov, väčšinou boli gréckopravoslávni, ktorí prišli z ostrova Rodos a niektorí z Atén. Ďalší boli z Francúzska, Švajčiarska, Holandska a Portorika. Ostatní okrem otca O'Carrolla boli rímski katolíci, z Betlehema. Toto posolstvo sa čítalo na lodi na Galilejskom jazere.



Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved