SK » Posolstvá»


Pracujte v harmónii v Mojom Mene

30. október 2003

(Pre TLIG stretnutie v Ríme)

Dávam vám všetkým Svoj Pokoj. Požehnaní Mojej Duše, pracujte v harmónii v Mojom Mene. Som na vašej strane a s vami. Ktokoľvek by vám bránil vo vašom diele, bránil by Mojim plánom. Už neváhajte, ale otvorte svoje oči a radujte sa! Keď ste boli privedení, aby ste žili pravý život vo Mne, musíte hľadať1 Moje Záujmy, byť závislí na Mne. A Ja zošlem do každého miesta vo vás Svoje Svetlo. Prispôsobte sa Mne, svojmu Pánovi, nikdy neváhajte s konaním dobra. Spoliehajte na Mňa a budete žiť. Buďte jedno.

(Neskôr:)

Ja, Pán Ježiš, ktorý ťa vzkriesil, ti hovorím:

- Nech prinesie ovocie každé tvoje úsilie a aktivity vykonané v Mojom Mene.

- Nech na hlavy tvojich utláčateľov, ktorí sa spupne povyšujú nad Moje záujmy a nemilosrdne ťa obviňujú, bez toho, aby vec dôkladne preskúmali, dopadnú ich vlastné hriechy. Buď v pokoji.

Som s tebou, Vassula-Môjho-Svätého-Srdca ... Ic


1 v tú istú chvíľu som počula slovo "starať sa o"Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved