SK » Posolstvá»


Ten, kto žije vo Svetle, sa stáva súčasťou Svetla

15. december 2003

Prichádzaj ku Mne slobodne, Moja milovaná. Je1 bezohľadný a neustále rozdúchava oheň. Mám sa neustále pozerať na takú apatiu? Jeho spôsoby Ma poburujú. Teraz Mi ponúkni svoj čas, dcéra. Staraj sa o Moje záujmy a cti Ma. Miluj Ma a prebývaj v Mojom Svetle! Sme blízko teba, aby sme ťa posväcovali a žehnali ti. Sme blízko teba a s tebou, aby sme ťa viedli.

Ja som Svetlo, a ten, kto žije vo Svetle, sa stáva súčasťou Svetla ... vo Mne nie je ani náznak temnoty alebo tieňa. Milosť je súčasťou Mňa a tiež je Svetlom. Keď je niekým, kto Ma sústavne uráža, milosť oslabovaná, tak je Svetlo, ktoré mu bolo dané, umenšované a postupne mizne ... ak niekto zostáva v Mojej milosti, tak zostáva v Mojom Svetle, ktoré rozširuje jeho vhľad do duchovných skutočností a bohatstiev, pretože mocná premena, ktorá sa uskutočňuje vo vnútri Svetla, ho vedie na vyššiu úroveň, hlbšie do Mňa, vášho Boha. Posilňuje jeho dušu, oživuje ju, dáva jej vzplanúť a ako je steblo pozdvihnuté žiarom ohňa, rovnako tak ho pozdvihnem na vyššiu úroveň svätosti. Ale aký je pád tých, ktorí odpadnú od milosti a stratia sa Mi z dohľadu? Zahalí ich  hlboká temnota, do  ktorej  padnú ...

Každému z vás je daná možnosť byť súčasťou Môjho Svetla a stať sa jedným plameňom. Rovnako ako milosť je Svetlo, tak aj cnosti sú vo Svetle. Obdržia ich tí, ktorí bývajú vo Mne, v Mojom Svetle, skrze dôverný vzťah so Mnou. Oživia2 vás, aby ste sa stali svetlom, umožňujúc vám rásť vo zbožnosti, aby ste sa Mi skutočne podobali, premieňajúc vás k účasti na Božstve,3 premieňajúc vašu myseľ, dušu a srdce, aby odrážali Moju Slávu, pretože vo vás bude Dôstojnosť Sama,4 Moje Kráľovstvo a Môj Trón. A ktokoľvek vás zbadá, bude vidieť Mňa, nie vás. Budeme celkom zjednotení, budeme jedno. Moje Svetlo, Moja milosť a Moje cnosti získané skrze vaše umenšenie do vás budú prúdiť a zaplavovať vašu dušu až do takého stupňa, že si bude váš duch vedomý Môjho Božstva. Ako už som ti raz vysvetlil, keď neveste, ktorá vstúpila do svadobnej Komnaty, bolo dovolené pozdvihnúť závoj svojho ženícha a objaviť Jeho Božstvo za svadobným závojom, tak je to s tvojou dušou, keď ju milosťou pritiahnem do Svojich hlbín Svetla, kedy milostivo dovolím, aby si hľadela na Moju Svätú Tvár, aký impozantný pohľad.

Odpadnutie od milosti a Môjho Svetla vytvára v duši takú temnotu a neschopnosť rozlišovať dobré od zlého, že bráni milosti pôsobiť, a bez sprevádzania5 taká duša zostáva v temnote. Aby znovu nadobudla milosť a Svetlo, tak musí duša podstupovať neustály zápas. Je to obtiažna duchovná cesta nahor, ale nie je nemožná. Vassula, Ja a ty budeme pokračovať týmto spôsobom v práci pre úžitok Cirkvi. Moja Duša trpí všetkým tým, čo vidím okolo Seba.6 Konaj svoje dielo so Mnou. Radujem sa v tvojej ničotnosti. Pamätaj, že som Nekonečný Oceán Milosrdenstva. Ja Som je s tebou. ic


1 toto sa týka kňaza, ktorý od roku 1985 vzbudzoval Pánovu nespokojnosť, aj napriek Božiemu milosrdnému úsiliu o jeho nápravu ... museli sme sa od neho oddeliť ...
2 cnosti
3 mať účasť na Božstve: stať sa synmi a dcérami Najvyššieho
4 Boh
5 duchovným vodcom
6 Ježiš Kristus je zarmútený zo stavu sveta, stavu Cirkvi (ľudí) a tiež zo zlého správania a nevernosti istých ľudí v našich skupináchChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved