SK » Posolstvá»


Dal som ti lekcie byzantskej spirituality

5. február 2004

Dcéra, odel som ťa rúchom svetla, aby som ukázal tejto generácii Svoju Slávu. Nečítali ste, že užívam vetry ako poslov a blčiace plamene ako služobníkov. Jediný deň v Mojich Nádvoriach, pár kvapiek Mojej Krvi, Môj letmý pohľad, pomazanie svätým olejom a sú pripravení a pevní ako skala, aby vyšli a odovzdávali svetu Moje Slovo. Sprevádzajú ich zástupy svätých v nebi, aby zrýchlili ich krok. Ja Sám ich vediem, keď sa ponáhľajú na tejto ceste, po ktorej musíme ísť. Ach Vassula, som Vzkriesenie a Život. Všetko, čo som ti dal v písanej podobe je žiarivým prameňom, ktorý očisťuje telo i myseľ, dušu a srdce, zmýva decht a sadze. Ja Kristus mám silu pretvoriť celé tvoje bytie z temnoty na svetlo.

Už osemnásť rokov k tebe hovorím v tvojom srdci skrze moc Môjho Svätého Ducha. Moje Milostiplné Ódy, ktoré obsahujú mystické odhalenia a náuku, sú pre teba a pre túto upadajúcu generáciu. Sú darom od Otca, odo Mňa a od Ducha Svätého. Nehovorili sme spôsobom, akým hovoria filozofi, ale ako priatelia. Poklad, ktorý som ti odhalil v týchto posolstvách som Ja Sám ... Moja dcéra, žiadal som ťa na začiatku Môjho volania, aby si bežala a ponáhľala ku svojim bratom a sestrám, aby si s nimi zdieľala tento božský poklad, v ktorom Ja zjavujem Svoju Slávu a Svoje Milosrdenstvo. Žiadal som ťa, aby si pozvala každého, či už bol kýmkoľvek a nehľadiac na jeho vyznanie, aby si ich prebudila z ich spánku. Niektorí, ako si si mohla všimnúť, Mi odpovedali s veľkou horlivosťou, ochotní uviesť do praxe aj asketický život. Iní Mi nedokázali porozumieť a bezdôvodne Ma odmietli a prinútili k tomu aj tých, ktorí ich obklopovali. Dával som ti, Moja Vassula, tiež lekcie byzantskej spirituality. Napriek tomu aj tí, ktorí hovoria, že sa Mi klaňajú, ktorí nazývajú sami seba byzantskými, sa pripravujú o to, aby sa odovzdali do Mojich Rúk a uznali Ma. Potom hrubo odmietajú Moje požehnania a Moju milosť ... tvrdia, že všetko poznajú, ale nepoznajú nič ...

Stretnúť sa so Mnou, keď zjavujem Sám Seba skrze Svetlo je zázrak. Pre Boha nie je nič nemožné, tak sa ťa,1 brat z Východnej cirkvi, pýtam:

- Môžem Ja, ako Boh, odhaliť Moje Tajomstvá človeku, ak si to želám?

- Môže Boh, vo vašej dobe zjavovať Sám Seba človeku skrze lúč božského Svetla a človek tomu môže porozumieť skrze milosť?

- Hovoríš, že pravoslávie je pravé náboženstvo, odmietalo kedy pravoslávie možnosť božského Vedenia človeka skrze Svetlo Ducha Svätého?

- Povedz Mi priateľu, čo je vrcholom mystického života, o ktorom hovoríš? Nie je to snáď dôverné a osobné stretnutie so Mnou, Kristom?

- Môže človek sám preniknúť Moje Poznanie?2 Nie, skutočne, nie. Moje Poznanie je možné preniknúť iba skrze svetlo Kríža, ktorý robí všetky očiam neviditeľné veci viditeľnými a jasnými. Len skrze Oko vášho Nástroja vykúpenia je možné vidieť všetky Jeho súvislosti.

- Čo je teda poznanie Mňa a porozumenie Mi? A aký je vzťah medzi Bohom a človekom?

- Môžem Ja, Kristus, udeliť plnosť Mojich milostí tým, ktorí ich úprimne hľadajú?

- Riešiš denne veľa vecí, ale Ja by som bol úprimne rád, keby si hľadal útočisko v Mojom Srdci, spočinutie vo Mne, svojom Bohu ...

- Môžem Ja, Boh, v týchto tak ťažkých časoch zjavovať Svoj žiaľ človeku, a keď to uznám za vhodné, tak s ním zdieľať Svoje záležitosti?

- Neklam sám seba a nehovor, "pre obyčajného človeka je nemožné získať poklady Ducha Svätého!" Kto si, aby si Ma mohol súdiť? Prach Ma bude provokovať? Nepochybne, nakoniec bude každý súdený a zodpovedať sa zo všetkého, čo urobil alebo neurobil.

- Ty, ktorý Ma skúmaš, zakúsil si Ma niekedy ako Dávid?3

- Si si istý, že Ma vlastníš, keď Ma nepoznávaš v týchto Mojich príhovoroch?

- Nauč sa hovoriť: "Naučil som sa, ako vlastniť Boha, Toho, ktorý ma splodil. Dal sa mi spoznať, bez toho, aby stratil Svoju transcendenciu! Ten, ktorý zahŕňa celé bytie, ma tiež vlastní a teraz v mojej ničotnosti usporiadal všetky veci, aby boli v súlade s Jeho božskou Vôľou ..." Potom, čo toto povieš, Mi musíš povedať, Môj priateľu, aké to je, objaviť Ma vnútri seba? Aké to je, poodhaliť Ženíchov závoj a objaviť Moje Božstvo? Dovoľ teda Môjmu Svätému Duchu, aby ťa navštívil Svojím Svetlom a premenil tvoju dušu v Katedrálu!

- Môže niekto dosiahnuť, kým je ešte na zemi, neoceniteľné a najčistejšie cnosti nedotknuteľnosti bez toho, že by som ho navštívil Svojím Ohňom?

- A ak som prešiel mestom,4 možno si to nevšimnúť? Nezapáli azda Môj priechod celé mesto?

- Nečítali ste už, že môžem viesť Môj ľud a zjaviť mu Svoju Vôľu, bez toho aby som to oznamoval človeku?

- Je to zlo, keď Ženích príde ku Svojmu pokoleniu, aby pritiahol duše bližšie do plameňa Lásky Svojho Srdca a zahalil ich do Seba, aby ich uschopnil vládnuť so Mnou, ich Bohom? Vážne sa ťa pýtam, čo si spravil s Písmom? Nie je Písmo Mojím odrazom? Ako je to možné, že keď hovoríš, že poznáš Písmo, tak Ma nespoznávaš v tomto diele? Ako je možné, že si tak ľahko v rozpore s pravdou?

- Môže človek, ktorý je duchovne mŕtvy, rozumieť Písmu a žiť ho v praxi, bez toho aby bol oživený? Ak niekto rozumie Písmu a Mojej Náuke, ktoré sú odleskom Mojej podoby, tak nebude hovoriť: "Písmo a náuka cirkevných otcov mi stačí ..."

V tejto dobe milosti sa predstavujem ako Milosrdenstvo. Neprišiel som pridať niečo nové alebo popierať Písmo a cirkevnú Tradíciu, ani som neprišiel založiť nejakú novú cirkev, ale prišiel som, aby som obnovil Svoje stvorenie a vzkriesil mŕtve semeno k Životu vo Mne. Prišiel som, aby som skrášlil Svoju Cirkev, za ktorú som zaplatil Svojou Vlastnou Krvou, obohatil ju a naplnil božským Svetlom. Prišiel som so Svojím Milosrdenstvom, aby som zjednotil Svoju Cirkev. Naučte sa, že všetko je pod Mojou Vládou. ic


1 Pán mi oznámil meno kňazskej duše, ktorá žije v USA a patrí ku gréckej ortodoxnej cirkvi
2 Múdrosť
3 Dávid, autor žalmov
4 jedná sa o metaforu: Pán má na mysli 'dušu'Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved