SK » Posolstvá»


Moja teológia je postavená na Pravde a božskej Láske

9. apríl 2004

(Veľký piatok)

Moja Vassula, Ja som Spoločníkom tvojho srdca, vidíš? Vzal som ťa so Sebou iskrivými riekami, slávnymi cestami, po ktorých je dovolené putovať len tým, ktorých sprevádzam Ja ... vieš, že som neustále s tebou? Nikto, Moja Vassula, nie je hoden počuť Ma alebo Ma vidieť. Napriek tomu odhaľujem Svoje Srdce, aby som ti zjavil Svoju Vôľu a to, že Ja Som, ktorý Som. Nikdy som ťa neopustil a som šťastný, že si si vedomá svojho stavu, inak by si stratila Moje Srdce. Jediné, čo po tebe chcem je láska, láska za Lásku. Požehnaná Mojej Duše, Mojím duchovným darom tebe je to, že Ma môžeš kedykoľvek volať a Ja ti odpoviem. Aj keď sama seba vnímaš ako nekompetentnú k vyjadrovaniu Mojich Slov, budem k tebe hovoriť.

Dával som ti, Moja Vassula, pokyny Mojej vznešenej Náuky, na dosiahnutie najvyššej kontemplácie, aby si Ma dosiahla ... nejasnosť a stuhnuté formulácie, to nie je spôsob, ktorým vyučujem, lebo Moja teológia je postavená na Pravde a božskej Láske - toto je Moja teológia. Stvoriteľ sleduje tvoje kroky a dovoľujem ti v stave milosti kráčať so Mnou.

Táto Vznešená Óda, ktorej hodnotu teraz mnohí nespoznali a naopak ich zanecháva neústupnými, jedného dňa naplní celý vesmír ... poď Vassula, spomínaš si, ako som za teba zaplatil na Kríži? Milujem ťa na zbláznenie, teba, po ktorej od večnosti túžim, aby som ťa priviedol k životu a zdieľaniu Môjho Kríža v jednote so Mnou, tvojím Ženíchom. Nerob si starosti z toho, čo je pred tebou. Buď šťastná, že ťa mám po Svojom boku, a že si v božskom rozhovore so Mnou, tvojím Bohom. icChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved