SK » Posolstvá»


Ja so vysadil túto Vinicu a nazval som ju: Pravý Život v Bohu

12. apríl 2004

Pane,
pozvala som Ťa
a Ty si mi odpovedal,
Hovoríš ku mne
a všetko okolo mňa okamžite prekvitá,
Keď sa potýkam s ťažkosťami,
tak sa ku mne skláňaš,
aby si mi načúval,
Keď Ťa volám, ponáhľaš,
aby si mi odpovedal.
Zvelebené buď Tvoje Meno.

Moja Vassula, od chvíle, kedy som ťa obnovil, som ti dal jazyk učeníka, aby si kázala, napomínala, učila kázni a vzdávala chválu. Vdychujem ti božské inšpirácie prýštiace z Môjho Srdca, aby si verne vydávala svedectvo.

Pred tým, než som ťa učil, som si ťa zasnúbil a dal som ti milosť Svojej Prítomnosti. S radosťou som ti udelil prístup ku Svojej Vznešenosti, aby si sa radovala v Mojej Prítomnosti. Ale v poslednej dobe som videl, čo som videl. Keď kráčam vpred, krížia Mi cestu podivné rozmary a vrtochy ľudí. Všimol som si, že medzi nimi je veľa tých, ktorí majú oči, ale nevidia. Dcéra, korunoval som ťa láskou a nehou, naplnil som ťa učením Božskej Múdrosti k úžitku tých, ktorí po tebe teraz šliapu. Ten, ktorý šliape po tebe, šliape aj po Mojich nariadeniach. Vari sa nikdy neučili tomu, že Moja vyvolená je jedno s Mojím Posolstvom? Možno im nikdy neprišlo na myseľ, že si bola živená na Mojej Hrudi? Umlčím človeka, ktorý ťa tajne ohovára. V Mojom Dome nie je žiadne miesto pre pyšné srdcia ani pre klamárov ... samotná tvoja prítomnosť je Mojím Posolstvom. Pracujeme spolu ...

Keď začínajú znižovať Moje Dielo, zanedbávať cestu Múdrosti, pokúšať Moju Zvrchovanú Moc kvôli tej, ktorú som si vyvolil, aby som ju obdaril darom proroctva, tak Ja, ako Otec, vyzdvihnem Svoje dieťa preč od tých, ktorí jej ubližujú. Dnes hovorím:

Odteraz na nejaký čas skryjem Svoje Posolstvá, pretože Moje Posolstvá nie sú primerane prijímané a nežije sa podľa Mojich Nariadení. Takto nie je docenená Moja Prítomnosť, a ak to uznám za nutné, odmietnem im tiež naše návštevy.

Moja Vassula, požehnal som ťa a pomazal ťa pre toto apoštolské poslanie. Požehnal som ťa, aby si dokonale rástla v Mojom Duchu, aby si rástla do výšky ako cédre a cyprusy, doširoka rozpínajúce svoje konáre, ako som ti predpovedal, že do teba vdýchnem oveľa viac zjavení. Pripravoval som ťa v Mojich kráľovských Nádvoriach, stále skrápal nebeskou rosou, aby som ťa poslal všetkým ľuďom. Poslal som ťa medzi nich ako Moju Vlastnú, ako Môj Vlastný dar, ktorý nesie Moje učenie, aby si im ho odovzdala pre ich úžitok, ale oni nedocenili ani teba ani Moje učenie. Brali Moje Slovo a tú, ktorá Ho nesie, na ľahkú váhu. Mnohí z nich ťa zbytočne zaťažovali, zaobchádzali s Mojím darom bezohľadne, podľa svojho rozmaru. Nemám potom zasiahnuť? Pripravím ich o Svoje pravdivé slovo, ktoré im skrze teba prinášam, pretože ich srdcia zhrubli voči tebe a Mojim príhovorom.

Raz som povedal,1 že keď ju budete súžiť, dám jej dostatok sily, aby vás premohla a pripomenul som vám, že jej prísnosť bude Moju prísnosťou. Povedal som každému,1 že ty prichádzaš odo Mňa, a že tak budem medzi vami a toto znamenie bude zjavné na tebe ...1 Ach, toľkokrát som počul tento zástup, ako sa ti za chrbtom posmieva, keď ťa oddeľuje od Môjho posolstva! Rozoklanými jazykmi na teba pľuvajú jed ... šťastní sú tí, ktorí s nimi neboli a mali tú slušnosť, aby rešpektovali Moju náuku a jej nositeľku. Otvorím im brány cností.

A tebe dcéra hovorím, že Moje Volania k tebe budú pokračovať. Nepripravím ťa o Svoju Prítomnosť. Keď sa ťa bude ktokoľvek pýtať na túto výpoveď, tak im povedz: "Po všetky tie roky na vás kanul med z plástov, ale vy ste hľadali iné veci. Nezaťažovali ste sa tým, aby ste to spoznali." Ani trochu nie ste spokojní s tým, čo som vám ponúkol, ale dychtivo beháte za poslednými novinkami, zhromažďujete celé stohy iných posolstiev podľa svojej vlastnej chuti, namiesto toho, aby ste načúvali pravde, tak sa obraciate k výmyslom ...2

Vysadil som túto Vinicu a nazval som ju: Pravý Život v Bohu. Neumiestnil som ju vysoko v horách, ale v nížinách, aby bola ľahko dostupná pre každého. Nastali dni zúčtovania, čas odvety bol tu. Zostúpil som do Svojej Vinice, a keď som ňou prechádzal, zastenal som a vyšiel zo Mňa povzdych plný bolesti. "Toto je miesto, kde mali byť tisíce vínnych kríkov?" Všimol som si, že pod viničom sú skryté rastliny, žihľavy a černice, ktoré bránili Mojej vínnej réve v raste. Spod vínnej révy som začul hlas: "Ach, teraz mám možnosť, aby som sa postavil na dôležité miesto a tak predstihol ostatných. Rozhorčene som prikázal Môjmu vyslancovi vydať nariadenie a s Mojou autoritou vytrhal aj s koreňmi všetky tieto žihľavy a černice neustále sužujúce Môj vinič. Ja Som Majiteľ Vinice, ktorý do nej prichádza, kedy sa Mu zachce, a dohliada, či prospieva.

Ukázal som im Svoje Kráľovstvo a učil ich poznaniu svätých vecí, ale oni Mi nedali celý výnos, zo všetkých tých milostí, ktoré som im dal. Živil som ich, ale oni neboli uspokojení stravou, ktorú som im dal. Dával som im piť, ale oni vo svojej pomätenosti namiesto toho pili ortuť, keď dali prednosť svojej sláve pred Mojou Slávou. Hoci raz povedali: "Nebudem nikomu pripisovať Slávu, nevymením Božiu Slávu za nič iné", a predsa nahradili Moju Slávu oslavou seba. Ja teraz na ich miesto zasadím pokorných. Pýcha nebola stvorená pre človeka. Čo má prach a popol, aby sa nadúval pýchou?

A Ja ťa budem spolu so Svojím Svätým Duchom naďalej navštevovať týmto tichým spôsobom, rovnako ako krv neustále koluje v žilách, bez toho aby bola počuť, tak ťa budeme navštevovať. Zostaň skrytá vo Mne, Moja Vassula. ic


1 Uvedené v posolstve z 10.1.1987, kedy sa Tvár Pánova zjavila na mojej tvári.
2 V našej dobe sa vyskytuje veľa falošných prorokov, ktorí nie sú poslaní Bohom, ale môžu oklamať ľudí napodobňovaním Božích posolstiev. Ich posolstvá boli knižne vydávané. Títo ľudia žijú v ilúziách a je ich veľa, najmä vo Francúzsku.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved