SK » Posolstvá»


Čítajú Písma nevidiacimi očami

23. september 2005

Tvoja láska k človeku je absolútne šialená, Tvoja nesmierná zhovievavosť, ktorú máš k nám, poškvrneným hriechom, je nepochopiteľná. Ako môže niekto tvrdiť, že plne prenikol Tvoju dobrotu? Bolo by to, akoby chcel uchopiť hmlu alebo svetlo, ktoré sú nehmotné, do svojich rúk ...

Na začiatku, kedy si mi ukázal moju dušu, kto skutočne som, malomocná skrývajúca sa v húštine, neobviňoval si ma, ale namiesto toho si ma požiadal o priateľstvo. Pokúšal si sa ospravedlniť moju úbohosť slovami:

"To preto, že nebolo nikoho, kto by ti bol nablízku a učil ťa?"1

Moja úbohosť pritiahla Tvoje Milosrdenstvo, moja ožobračená nahá duša pritiahla Tvoju náklonnosť a Tvoje odpustenie, Svätý Boží, moja túžba byť spasená rozorvala Tvoje Srdce, z Ktorého zazneli slová:

"Už dlhšie nevydržím pohľad na Svoju kvetinu v tomto stave!"

Tvoje slová milosrdenstva dopadli ako ranná rosa na moju nahú dušu.

"Privediem ťa k pokániu a k večnému životu vo Mne, ak si to tiež praješ."

Tieto slová si mi šepkal do ucha a tak to všetko začalo ...

A ty si sa zriekla svojej vlastnej vôle pre Mňa a to ťa zachránilo ... ak niekto nie je pripútaný ku Mne, ale k svetu, tak Ma nikdy nenájde ...

Zrieknite sa svojej vôle a vášní tohto sveta a poďte, aby ste Ma vlastnili. Lebo keď Ma budete vlastniť, tak vytvoríme zväzok pokoja, ktorý bude trvať naveky. Prišiel som k tebe, Moja Vassula, a uzdravil som ťa. Dovolil som ti kráčať po zafíroch, aby som ťa viedol do Môjho Kráľovstva. Volám každého k Sebe, pred tým, než Moja odplata príde na tento svet. Tieto dni sa blížia, pretože už nemôžem dlhšie znášať2 toto odpadlíctvo. Keď sa bude svet chvieť, tak vedzte, že je to len začiatok toho, čo dopadne na túto zlú generáciu. Zostúpil som do tohto rozľahlého cintorína, prechádzam medzi hrobmi, aby som vás vzkriesil. Volal som k hrobom, aby sa otvorili a stalo sa. Vzkriesenie a obnovenie Mojich synov a dcér bolo darom Mojej Lásky. Moja vrúcna túžba vzkriesiť ich Ma prinútila zostúpiť do hrobov a než ste to pochopili, tak som pozdvihol mŕtvych z hrobov a objal ich: "To je Môj dar tebe, ktorá by si mala zostať stála. Tí, ktorí zostanú zbožní, obdržia Moje požehnanie ako odmenu. Teraz choď a hlásaj od svitania Moju Lásku ..."

Dcéra, nikomu som nikdy nenútil Svoj Zákon alebo Svoju Prítomnosť. Prišiel som ako upomienka, aby som urobil poriadok v tomto chaose. A cez všetky Moje viditeľné zázraky a znamenia, cez všetky Moje opakujúce sa volania, cez všetky zjavné milosti a dary, ktoré Môj Svätý Duch rozdeľuje celému ľudstvu, cez všetky Moje Ódy vám, generácia, cez všetky Moje Milosrdné dotyky, som ako odpoveď obdržal nezáujem, prenasledovanie a neveru, od niektorých výsmech a úmyselné odmietanie Môjho volania k pokániu. Pľuvajú na Moje požehnania. Kŕmení kliatbami, vidia vzkriesenia, ktoré som vykonal pred ich očami a prijímajú ich s opovrhnutím alebo ich prinajmenšom ignorujú: čítajú Písma so zastretými očami.

Dcéra, varoval som ich pred katastrofami, ktoré dopadnú na túto zem, kvôli ich hriechom, pred katastrofami, ktoré sa skutočne stali a oni stále váhajú vo svojej nevere, že toto všetko je vyvolané nimi a nie prírodou ... Keď som vtedy povedal, že sa zatrasie zem a vychýli sa zo svojej osy3 a ostrovy sa pohnú zo svojho miesta, tak mi nikto neveril. Nikto nepočúval. Nedali si odo Mňa poradiť. Odvrhli všetky Moje varovania. Keď vám dnes poviem, že pre skazenosť a odpadlíctvo tejto generácie, je v ohrození vesmír, tak mi stále nebudú veriť. Keď uvidia, ako je zem, ktorú som stvoril, rozpoltená a roztrhaná na kusy, tak sa budú tieto tvrdohlavé duše chvieť od strachu. Potopa4 bude ničím v porovnaní so skazou, ktorú Môj Oheň spôsobí tomuto svetu. Z vnútra zeme bude chrliť Oheň a z trhlín naplnených tečúcim Ohňom sa budú tvoriť rieky, rieky Ohňa, ktoré sa vzodmú a rozšíria do každého mesta, zapaľujúc svet. Kliatby, ktoré ste uvrhli na Mojich vyslancov, dopadnú všetky späť na vaše hlavy. Ešte pridávam Svoje Požehnanie tebe, Moja Vassula, požehnanie, ktoré ti on5 odmietol dať. ic


1 Ježíš náhle uchopil moju ruku aby napísal Sám túto časť
2 a zároveň som počula slovo 'niesť'
3 prvé cunami v Indonézii
4 v Noemovej dobe
5 patriarcha Bartolomej v Konštantínopoli, keď som bola prijatá, aby som mu dala svoj príhovor o jednote z Farfy v Taliansku, ktorý som dala Mons. Fortinovi, kardinálovi Kasperovi a kardinálovi Cassidymu, ktorí prejavili záujemChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved